Naplóbejegyzés

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának állami támogatása

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának állami támogatásával kapcsolatban a Védett Szervezetek Országos Szövetségének (VSZOSZ) elnöke, Balogh Zoltán 2017 decemberében levélben fordult Balog Zoltán (EMMI) és Varga Mihály (NGM) miniszterekhez, és egyben az érdekvédelmi szervezetek támogatását kérte. Szövetségünk mindkét miniszternek írt támogató levelet. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától Czibere Károly államtitkár válaszolt. Az AOSZ levele ide kattintva, a válasz pedig itt olvasható.

2018. jan 24.
Naplóbejegyzés

Az új Országos Fogyatékosügyi Tanács alakuló ülése

2017. október 9-én Czibere Károly az Országos Fogyatékosügyi Tanács elnöke megköszönte a Tanács tagjainak az elmúlt években végzett munkáját.

Ugyanezen napon megalakult az új Országos Fogyatékosügyi Tanács. Az Autisták Országos Szövetségének elnöksége újra Kővári Edit elnököt delegálta a Tanács munkájába.

A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány és a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter számára.

Feladata, hogy véleményezze a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatokat fogalmazzon meg a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására, módosítására, részt vesz Országos Fogyatékosságügyi Program, valamint az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervek előkészítésében, figyelemmel kíséri a Program végrehajtását, véleményezi a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásáról szóló jelentést, javaslatokat, ajánlásokat tesz a Kormány tagjai számára a fogyatékos személyeket érintő kormányzati döntésekre, programokra, közreműködik azok előkészítésében, tájékoztatást nyújt a fogyatékos személyek élethelyzetének alakulásáról.

Az Autisták Országos Szövetsége problémák, igények, szükségletek, megoldandó feladatok összegyűjtésében számít tagszervezetei és a családok aktív részvételére.

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács meghívója és napirendje elérhető a kormany.hu weboldalon.

Az ülésről szóló beszámoló az EMMI weboldalán olvasható.

2017. okt 9.
Naplóbejegyzés

2017.10.04. IFKKOT albizottság megalakulása

Az Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület Nyitrai Imre elnök javaslatára 2017. június 26-i ülésén albizottság létrehozásáról döntött. Az Albizottság elnöke a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa elnöke Kővári Edit, tagja az Országos Fogyatékosügyi Tanács által delegált civil képviselők Kedves Éda és Szőke Zsolt, valamint a Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium delegáltja Kolutácz Györgyné és az EMMI szakállamtitkárságának 2 fő delegáltja. Az Albizottság működésének célja a kiváltásában még nem érintett nagy létszámú fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények működésének monitorozása. Az Albizottság vizsgálja a nagy létszámú intézményekben élő lakók életminőségét, ajánlásokat, észrevételeket fogalmaz meg az IFKKOT számára a lakók életminőségének javítása, az ellátás színvonalának emelése, a lakók jogainak érvényesülése érdekében.

Az Albizottság 2017. október 4-én megtartotta alakuló ülését, ahol a működés feltételeiről, a monitoring feladatok ellátásának előkészítéséről, az Albizottság munkatervéről esett szó.

Az EMMI weboldalán bővebb információk olvashatóak.

2017. okt 4.
Naplóbejegyzés

AJB-1837/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.09.12-én közzétette jelentését "Egy autista gyermek oktatási intézeti kezelése" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. szept 12.
Naplóbejegyzés

AJB-1672/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.09.04.-én közzétette jelentését  "A fogyatékos gyermekek oktatása" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. szept 4.
Naplóbejegyzés

AJB-88/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.08.03-án közzétette jelentését a "gyermekvédelmi intézményekben bekövetkezett halálesetek kivizsgálásáról" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. aug 3.
Naplóbejegyzés

2017. 06. 14.

Az OFT tagjai számára véleményezésre kiküldésre került a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezete.

Ebben a témában az AOSZ 2017. május 2-án küldött megkereső levelét és az arra kapott válaszlevelet az ápolási díjjal kapcsolatban a linkekre kattintva olvashatják.

 

2017. jun 14.
Naplóbejegyzés

AJB-257/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.05.18-án közzétette jelentését a "Topház Speciális Otthon működése" témában. 
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. maj 18.
Naplóbejegyzés

2017. 05. 08. OFT ülés

Az Emberi Erőforrások Minisztériumában ülésezett az Országos Fogyatékosságügyi Tanács.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Az ülés megnyitása

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, a Tanács elnöke

2. Az operatív programok kommunikációs stratégiáját érintő együttműködés kialakítása

Előterjesztő: Kővári Edit elnök, AOSZ

Meghívott szakértő: dr. Sitányi László főosztályvezető, Miniszterelnökség

3. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztés megvitatása

Előterjesztő: Kővári Edit elnök, AOSZ

Meghívott szakértő: Őszi Tamásné, valamint dr. Kiss László szakreferens, EMMI Köznevelés-esélyegyenlőségi Osztály

4. Az alapvető jogok biztosa AJB-372/2015. és AJB-1195/2017. számú jelentéseinek megtárgyalása

Előterjesztő: Gyene Piroska elnök, ÉFOÉSZ

Meghívott szakértő: dr. Borza Beáta főosztályvezető és munkatársa, Kozicz Ágnes AJBH; Bátori Zsolt főigazgató, SZGYF

5. Tájékoztatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjétől a kiváltás folyamatáról, a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek kitagolás előtti áthelyezéséről, a teljes kitagolás értelmezéséről, és a CRPD rendelkezéseinek történő maradéktalan megfelelésről.

Előterjesztő: Kovács Ágnes elnök, MEOSZ

Meghívott szakértő: Bátori Zsolt főigazgató, SZGYF

6. Egyebek

Az AOSZ jogásza, Dr. Kálozi Mirjam által összeállított dokumentum: Oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvénytervezet véleményezése ITT olvasható

2017. maj 8.
Naplóbejegyzés

AJB-263/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.03.29-én közzétette jelentését egy "Érettségi vizsgával kapcsolatos kérelem ügyében" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. mar 29.
Naplóbejegyzés

AJB-1195/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.03.20-án közzétette jelentését  "Egy szociális otthon működése" témában
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. mar 20.
Naplóbejegyzés

2017. 03. 13. MNB ajánlása

A Magyar Nemzeti Bank ajánlást tett közzé a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról.

A 4/2017. (III.13.) számú ajánlás

1. melléklet a 4/2017. (III.13.) számú MNB ajánláshoz

 

2017. mar 13.
Naplóbejegyzés

Az ENSZ Egyezmény hazai végrehajtásának monitorozása

Az FESZT a TASZ-szal karöltve, jogászokból álló munkacsoportot hívott össze a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény hazai végrehajtásának monitorozására. A munkacsoport tagjai március végén találkoznak, az ENSZ Egyezmény Bizottságának tagjaival.

Az Autisták Országos Szövetségét és az autista emberek érdekvédelmét az AOSZ szakjogásza, dr. Kálózi Mirjam képviseli. A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló egyezmény (CRPD) egyes pontjaival kapcsolatosan, kiemelten az autista személyekre vonatkozóan teszi meg észrevételeit. A FESZT  célja egy erős európai akadálymentesítési intézkedéscsomag kialakítása a munkafolyamat során.

2017. mar 2.
Naplóbejegyzés

Egyetemes Tervezés Nap

Az AOSZ is részt vett az Egyetemes Tervezés Nap címmel szervezett nagyszabású rendezvényen a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központja (ETIKK) és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Ergonómia és Pszichológia Tanszéke szervezésében. 

A BME diákjainak, az építész kamarák és tervező irodák képviselőinek, a döntéshozóknak valamint a fogyatékos emberek szervezeteinek részvételével megrendezésre került konferencia célja, hogy felhívja a figyelmet az egyetemes tervezés módszerének, mint a társadalmi befogadás egyik fontos eszközének a fontosságára.

A konferencián kitértek az egyetemes tervezés ergonómiai alapelveire, terjesztésének eszközeire, bevezetett a befogadó az akadálymentes webtervezés rejtelmeibe, amely az autista emberek akadálymentesítését is magába foglalja.

A konferencia részletes programja: http://www.etikk.hu/…/Egyetemes-tervezés-nap-program-201702…

2017. feb 27.
Naplóbejegyzés

2017. 02. 20. Az Autizmusról/Autizmus spektrum zavarokról szóló egészségügyi szakmai irányelv megjelenése

Megjelent a legfrissebb bizonyítékokon alapuló Az Autizmusról/Autizmus spektrum zavarokról szóló egészségügyi szakmai irányelv.

Az irányelv teljes terjedelmében letölthető az Egészségügyi Szakmai Kollégium honlapjáról, vagy elérhető az Egészségügyi Közlöny 2017. február 20-i, LXVI. évfolyama 3. számában.

Bővebb információ az alábbi hírben olvasható.

 

 

2017. feb 20.
Naplóbejegyzés

AJB-735/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.01.30-án közzétette jelentését a "Segítő kutyák használóinak jogairól" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. jan 30.
Naplóbejegyzés

AJB-261/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.01.19-én közzétette jelentését "Jelentés a fogyatékossággal élő személyek Heves megyei jogairól" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. jan 19.
Naplóbejegyzés

AJB-437/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.01.18-án közzétette jelentését "Jelentés egy betegszállítók elleni panasz ügyében" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. jan 18.
Naplóbejegyzés

2016. 11. 14. AJB jelentés egy autista beteg pszichiátriai kezelését érintő súlyos problémákról, mulasztásokról és a rendszerszintű hiányosságokról

Az Autisták Országos Szövetsége jogsegély szolgálatát vezető jogásza, dr. Kálozi Mirjam 2015 áprilisában fogalmazta meg panaszbeadványát az Alapvető Emberi Jogok Biztosához, miután egy hozzá forduló édesanya, autizmussal élő felnőtt gyermeke pszichiátriai ellátásának körülményeit kifogásolta. Az esettel kapcsolatban az Ombudsman vizsgálatot indított. Székely László alapjogi biztos közleményéből többek között az is kiderül, hogy a jogszabályi és szakmai problémák miatt sem juthatnak az állapotuknak megfelelő kezeléshez az autizmus spektrumzavarral élő emberek, a pszichiátriai ellátásuk során. Bővebb információ ITT található.

 

2016. nov 14.
Naplóbejegyzés

2016. 10. 28.

Frissítésre került az "Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a köznevelésben - Működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere" című tanulmány. Az AOSZ felkérésére Őszi Tamásné szakértő és munkatársai frissítették a tanulmányt (IDE kattintva olvasható).

2016. okt 28.
Naplóbejegyzés

2016. 10. 21. Autizmus Munkacsoport

Hosszas és több szinten történő egyeztetés eredményeként, az autista tanulók iskolai problémáinak kezelésére alakult meg az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság által életre hívott, úgynevezett Autizmus Munkacsoport.

Bővebb információk itt olvashatók.

2016. okt 21.
Naplóbejegyzés

2016. 10. 18. OFT ülés

2016. október 18-án az Emberi Erőforrások Minisztériumában ülésezett az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT).

Az ülés napirendi pontjai voltak:

1. Tagdelegálás az Országos Fogyatékosságügyi Tanács részéről a Nemzeti Önkéntes Tanácsba

2. Az EFOP 2.2.2 pályázati felhívás tervezetének megvitatása

 

2016. okt 18.
Naplóbejegyzés

2016.07.25. Digitális Jólét Fórum

A Digitális Jólét Fórumon bemutatták az elkészült Digitális Oktatási Stratégiát (DOS), és a Digitális Gyermekvédelmi Stratégiát is. Ez volt az utolsó egyeztető fórum mielőtt nyár végén a kormány elé kerül a Digitális Oktatási Stratégia (DOS).

Az AOSZ az alábbi linken megtekinthető véleményt adta be.

 

2016. jul 25.
Naplóbejegyzés

AJB jelentés a gondnoksági rendszer vizsgálatáról

Az Alapvető Jogok Biztosa 2015 márciusában tájékoztatta az AOSZ-t arról, hogy a számos panasz beadvány érkezett hozzá a hivatásos gondnokok tevékenységével kapcsolatban. Ezek alapján vizsgálatot indított, mely során az AOSZ véleményét is kikérte. 2015 áprilisában küldtük el a részletes beszámolót tapasztalatainkról, és kitértünk az autizmussal élők speciális problémáira.
A vizsgálat lezárult, melyről az Alapvető Jogok Biztosa írásban tájékoztatott minket. A "Jelentés a gondnoksági rendszer vizsgálatáról 2709_2016" című dokumentum nyilvánosan is elérhető az alábbi linkre kattintva.

2016. jul 4.
Naplóbejegyzés

2016.06.08. OFT ülés

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács soron következő ülésének

Időpontja: 2016. június 8.  

A meghívó a napirendi pontokkal IDE kattintva látható.

A határozatok az EMMI weboldalán olvashatóak IDE kattintva.

2016. jun 8.
Naplóbejegyzés

2016. 02. 22. OFT ülés

Az elmúlt évek munkájának köszönhetően a Köznevelési törvény, az SNI irányelvek a gyermekek jogait és sajátos nevelési igényét szem előtt tartva szabályozzák az autista gyermekek oktatásával kapcsolatos feladatokat, tennivalókat. Az autizmus szakértők és az Autisták Országos Szövetsége több éve tartó érdekvédelmi munkájának köszönhetően jó alapokra építhető a további érdekvédelmi tevékenység. Az autista tanulók helyzete a közoktatásban közel sem megoldott, erre világított rá az Alapvető Jogok Biztosa is 2015. novemberi jelentésében. Ez volt az egyik napirendi pontja az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak tegnap.
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács 6 napirendi pontot tárgyalt meg a koragyermekkori intervenció kérdéskörétől az akadálymentesítési hiányosságokon keresztül az Alapvető Jogok Biztosának oktatási hiányosságokra rámutató jelentéséig. Az Autisták Országos Szövetségének elnöke és a szakmai támogatásra felkért szakmai partnerek szakértője a mellékelt javaslatokat terjesztették elő a tegnapi tanácskozáson. A javaslatok az elmúlt években folyamatosan végzett érdekvédelmi tevékenység összefoglalása a Tanács számára. A Tanács határozatban kérte Czibere Károly államtitkárt, OFT elnökét arra, hogy az AJB-343/2015 számú jelentéséhez kapcsolódó előterjesztéseket a Fogyatékosügyi Tárcaközi Bizottság ülésén terjessze az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának képviselői elé, erősítse meg az abban foglalt feladatok szükségességét.

Az esemény meghívója ITT olvasható.

Az ülés határozatai ITT olvashatók.

Elemi rehabilitáció autizmus spektrumzavarok esetén

Előterjesztés az Alkotmányos Jogok Biztosa 343/2015. jelentéséhez

 

 

 

 

 

2016. feb 22.
Naplóbejegyzés

2016. 02.15. FESZT elnökségi ülés

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsának soron következő elnökségi ülésének

Időpontja: 2016. február 15. 10 óra
Helyszíne: MBE Egyetemes Tervezési Információs és Kutatóközpont
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 12-14., Lurdy Ház Igazgatóság, 3. emelet) 

A meghívó a napirendi pontokkal IDE kattintva látható.

 

2016. feb 15.
Naplóbejegyzés

AZ IM EMBERI JOGI MUNKACSOPORT FOGYTÉKOSSÁGGAL ÉLŐK JOGAIÉRT FELELŐS MUNKACSOPORTJÁNAK ÜLÉSE

2016. február 09. napján 10 órakor került sor az Emberi Jogi Munkacsoport fogyatékossággal élők jogaiért felelős tematikus munkacsoport legutóbbi ülésére, melyen az AOSZ képviseletében dr. Kálozi Mirjam vett részt.

Az ülés három napirendi pontja az alábbi volt:
1.) a gondnokság alatt álló személyek választójoga,
2.) fogyatékos személyek családhoz és gyermekvállaláshoz való joga,
3.) egyebek

A beszámoló ITT olvasható.

 

2016. feb 9.
Naplóbejegyzés

Elnökségi ülést tart a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa elnökségi ülést tart 2016. január 5-én, 13 órakor, az MBE Egyetemes Tervezési Információs és Kutatóközpontban.

Az ülés javasolt napirendi pontjai: 

  1. A FESZT Szervezeti és Működési Szabályzata tervezetének megvitatása (előterjesztő: dr. Chikán Csaba)
  2. Az OFT és a Fogyatékosügyi Tárcaközi Bizottság kapcsolódása az OFT ügyrendjében (előterjesztő: Kővári Edit)
  3. A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének kampánya az M3 metró teljes körű akadálymentesítéséért. (előterjesztő: Földesi Erzsébet)
  4. Az Európai Mobilitás Kártya hazai bevezetése, a kártya használatára jogosult magyar fogyatékos emberek körének megvitatása. (előterjesztő: Földesi Erzsébet)
  5. A FESZT 2015-ös tevékenységének összefoglalása. (előterjesztő: Földesi Erzsébet)
  6. Európai Uniós jogszabályi fejlemények a fogyatékosságügy területén (előterjesztő: dr. Kósa Ádám, Európai Parlamenti Képviselő)
  7. Egyebek

2016. jan 5.
Naplóbejegyzés

Alapvető Jogok Biztosa (343/2015.) jelentése

Az elmúlt évben több panaszbeadvány érkezett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, amelyben a szülők azt sérelmezték, hogy sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető, oktatható gyermekük nem részesül megfelelő szakember hiánya miatt a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői bizottság által javasolt fejlesztő nevelésben, oktatásban.
Egyes gyermekeknél a fejlesztő ellátás akár fél, egy évig tartó kiesése jelentős visszaesést okoz az egészségi és fejlettségi állapotukban.
A vázolt helyzet valamennyi érintett gyermek vonatkozásában felveti a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásság gyanúját.
 
Az Alapvető Jogok Biztosának teljes jelentését az alábbi hivatkozásra kattintva tekinthetik meg.

2015. nov 16.
Naplóbejegyzés

2015. 11. 04. OFT ülés

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács támogatását kérte az AOSZ annak érdekében, hogy a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság tegyen intézkedéseket a pszichiátriai ellátás területén mutatkozó hiányosságok megszüntetése érdekében. A Tanács ülésének meghívóját és az előterjesztést itt olvashatják. A Tanács határozattal erősítette meg az AOSZ előterjesztését.

 

 

2015. nov 4.
Naplóbejegyzés

2015. 09. 29.

Az AOSZ javaslatot tett írásban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi Főosztálya felé gyógyászati segédeszköz-kölcsönzéshez

"Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervének 2.5 pontja - „elérhetővé kell tenni a gyógyászati segédeszköz-kölcsönzést a méltányosságból nyújtott támogatások körében” – alapján, A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet soron következő módosításához Ön azt kérte tőlem, hogy tegyek javaslatot két eszközre, ami bekerülhetne a kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök körébe.

Az Autisták Országos Szövetsége szakmai stratégiai partnereivel egyeztetve az alábbi két eszközt javasolja:

kölcsönözhető tablet és a Boardmaker szoftver."

 

2015. szept 29.
Naplóbejegyzés

Egyetemes Emberjogi Felülvizsgálat (UPR) - jelentés

Az Egyetemes Emberjogi Felülvizsgálat (angolul: Universal Periodic Review, rövidítve: UPR) az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának egy olyan eljárása, melynek célja, hogy javítsa az emberi jogok helyzetét mind a 193 ENSZ tagállamban. (Az eljárásról részletesebben, angol nyelven itt lehet olvasni: http://www.upr-info.org/en/upr-process/what-is-it)
Ezen felülvizsgálati eljárás során minden ENSZ tagállamban 4,5 évente értékelésre kerül az emberi jogok helyzete. Az eljárás több szakaszból áll, melynek egyik állomása a civil szervezetek számára nyújt lehetőséget arra, hogy az eljárás alá vont tagállam e tárgyban tett korábbi intézkedéseit értékelje és írásban az ENSZ illetékes szervei által e célra létrehozott online felületen benyújtandó javaslatokat fogalmazzon meg a helyzet javítása érdekében.
E civil jelentések beadási határideje Magyarország vonatkozásában ez év szeptember 21. napja volt. Az AOSZ a FESZT (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa) tagjaként egy olyan közös jelentés fogyatékos emberek jogaira vonatkozó fejezetének elkészítésében közreműködött, amelyet az alábbi civil szervezetek készítettek és nyújtottak be: SINOSZ, MDAC, NANE, UNICEF Magyarországi Bizottsága, Magyar Helsinki Bizottság, SOS Gyermekfalvak Magyarország, ERRC, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, PATENT, A Város Mindenkié, Hungarian Women’s Lobby, Gyermekesély Közhasznú Egyesület.
A dokumentum teljes szövege angol nyelven itt olvasható, melyet dr. Kálozi Mirjamnak köszönhetünk.

 

2015. szept 21.
Naplóbejegyzés

2015. 09. 15.

2015. szeptember 15. napján 10 órakor került sor az Igazságügy Minisztériumban a fogyatékossággal élők jogaiért felelős tematikus munkacsoport legutóbbi ülésére. Az ülésen a Minisztérium részéről jelen volt Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár és dr. Juhász Péter az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának főosztályvezetője. Az ülésre meghívott szervezetek részéről az Autisták Országos Szövetsége képviseletében dr. Kálozi Mirjam megbízott volt jelen. Az ülés témája az ENSZ Egyetemes Emberjogi Felülvizsgálat (angolul: Universal Periodic Review, rövidítve: UPR) ajánlásai és a kormány azokra adott válaszai voltak, mellyel kapcsolatban várták a civil szerveztek és egyéb meghívottak észrevételeit. Sajnálatos módon az ülésen derült ki, hogy a háttéranyag, melyet meg kívántak tárgyalni, a résztvevőknek nem került előzetesen kiküldésre, így nehéz volt érdemben részletes észrevételeket tenni. Az ülésen ezen túl bejelentésre került, hogy a 2015. évi 127-es számú Magyar Közlönyben megjelent az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018 évekre kiterjedő intézkedési terve, mely Nyitrai Imre helyettes államtitkár úr véleménye szerint igen részletes és szinte minden az ülésen elhangzott felvetésre választ ad.

 

2015. szept 15.
Naplóbejegyzés

2015. 09. 14.

1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről ITT olvasható

2015. szept 14.
Naplóbejegyzés

2015. 07. 08.

A FESZT 2015. július 8-i ülése

A Meghívó ITT olvasható.

 

2015. jul 8.
Naplóbejegyzés

2015. 06. 30.

Az AOSZ és az Autizmus Alapítvány 2015. június 30-án az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központban egyeztetett az Autizmus/Autizmus Spektrum Zavar Szakmai Irányelvek frissített verziójának kidolgozásával kapcsolatosan.
Az egyeztetést az AOSZ kezdeményezte azt követően, hogy az Alapvető Jogok Biztosa 2015. április 8-án kelt levelében arról tájékoztatta a szervezetet, hogy az irányelveket fejlesztő csoport megkezdte az irányelvvel kapcsolatos érdemi munka előkészítését.

 

2015. jun 30.
Naplóbejegyzés

2015. 05. 05.

2015. május 5-én a MEOSZ és további civil szervezetek (AOSZ is) által kezdeményezett rendkívüli ülésen tartott az Országos Fogyatékosságügyi Tanács.

Az ülés napirendi pontjai az alábbi oldalon, a jegyzőkönyv a kormány weboldalán, a beszámoló pedig itt olvasható.

2015. maj 5.
Naplóbejegyzés

2015. 03. 03.

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) összeült,  a Vakok Állami Intézetében (1146 Budapest, Hermina út 21.) 2015. március 3. (kedd) 13:00 órakor.

A napirendi pontok az alábbi oldalon láthatók. 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 2015. március 3-i üléséről készült jegyzőkönyv, valamint az ülés határozatai  letölthetők erről a weboldalról.

2015. mar 3.
Naplóbejegyzés

2015. 01. 20.

Közös munka a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsában

Az EMMI Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős államtitkárával egyeztetett a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa a nemrégiben bevezetett útdíj kérdésében 2015. január 20-án. Az AOSZ elnöke az útdíj egységes kedvezmény bevezetését javasolta a fogyatékossággal élők számára.

2015. január 21-én Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő, látogatott el a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által összehívott elnökségi ülésre. Az ülésen az együttműködést segítő közös gondolkodás valósult meg.

2015. jan 20.
Naplóbejegyzés

2015. 01. 14.

Egyeztetések kezdődtek az EMMI Egészségügyért Felelős államtitkársággal

Januárban egyeztetések kezdődtek a felnőtt autista személyeket érintő pszichiátriai ellátási hiányosságok megoldása, az autista személyek egészségügyi ellátásának elősegítése érdekében. 2015. január 14-én az EMMI Egészségpolitikai Főosztálya, Fogyatékosságügyi Főosztálya és a GYEMSZI képviselői egyeztettek az AOSZ elnökével. 2015. január 15-én Zombor Gábor államtitkár fogadta az AOSZ elnökét és delegáltjait.

2015. jan 14.
Naplóbejegyzés

2014. 11. 13.

Visszavonták az alapítványi iskolákat érintő kiadáscsökkentő lépéseket

A múlt hét folyamán olyan sajtóhírek jelentek meg, miszerint a Kormány a 2015-ös költségvetésben előirányozta az alapítványi fenntartású iskolák, oktatási intézmények támogatásának csökkentését. Az AOSZ a múlt héten összfogyatékossági tiltakozást kezdeményezett a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) felé, valamint felvette a kapcsolatot az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével (AME) is.

A teljes hír itt olvasható.

2014. nov 13.
Naplóbejegyzés

2014. 09. 30

Az Autista Majorságok Hálózata  aktív közreműködésével 640 aláírás gyűlt össze annak érdekében, hogy ráirányítsa a szakminisztérium figyelmét az autizmussal élő személyek pszichiátriai ellátásában mutatkozó óriási hiányosságokra, ezúton is sürgetve a megoldásokat.

Az AOSZ 2014 szeptember 30-án továbbította az aláírásokat az Egészségügyért Felelős Államtitkárság vezetője felé.

Megkeresésünkre novemberig válasz nem érkezett, ezért az AOSZ a mai napon vizsgálatot kért az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától.

2014. szept 30.
Naplóbejegyzés

2014. 08. 22

Az Autisták Országos Szövetségének javaslatai oktatás témakörében

Közreműködő szakértők: Őszi Tamásné, Csepregi András, Szeleczki István

Az anyag innen letölthető.

 

 

2014. aug 22.
Naplóbejegyzés

2013. 12. 20.

Az Autisták Országos Szövetségének javaslatai az Országos Fogyatékosügyi Program kiegészítésére. A dokumentum ITT olvasható.

2013. dec 20.
Naplóbejegyzés

2013. 12. 06-07.

Fogódzó képzés kerül megrendezésre az AOSZ Irodában. A képzés plakátja ITT tekinthető meg.

2013. dec 6.
Naplóbejegyzés

2013. 11. 28.

Az AOSZ tárgyalást kezdeményezett az Köznevelésért Felelős Államtitkársággal azért, hogy az oktatás csaknem valamennyi területén érvényesüljenek az autizmus-specifikus szempontok. A fejlesztési javaslatokról ITT olvashatnak.

2013. nov 28.
Naplóbejegyzés

2013. 11. 24.

A nappali intézményi ellátással kapcsolatos kivizsgálás dokumentuma ITT olvasható.

2013. nov 24.
Naplóbejegyzés

2013. 11. 11.

Az autizmus-specifikus ellátás egyes kérdéseiről a köznevelési intézményekben, érekvédelmi aspektusokról és fejlesztési javaslatokról született egy összefoglaló. A dokumentumot ITT olvashatják el. 

2013. nov 11.
Naplóbejegyzés

2013. 11. 04.

Az Alapvető Jogok Biztosától szeptemberben érkezett megkeresésre az AOSZ részletes indoklást tartalmazó válaszlevelet küldött. A levél ITT olvasható. Az ügy végül jogszabálymódosítást eredményezett, a részletes ombudsmani jelentés ITT olvasható.

2013. nov 4.
Naplóbejegyzés

2013. 10. 16.

Kósa Ádám, az Európai Parlament képviselőjének felkérésére az AOSZ tanulmányt készített az autizmussal élőket érintő jogszabályok módosítása tárgyában. A tanulmány rövidített verziója ITT olvasható. 

2013. okt 16.
Naplóbejegyzés

2013. 09. 30.

Az Alapvető Jogok Biztosa 2013. évben „Méltó kezdet – A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei” című munkajogi projektet indított azzal a céllal, hogy – számos egyéb kérdés mellett – a fogyatékossággal élő fiatalok munkaerőpiaci esélyeit is vizsgálják. Ebben szakmai partnerként kérte fel az AOSZ-t és együttműködés kezdődött meg. Erről a dokumentum ITT olvasható.  

2013. szept 30.
Naplóbejegyzés

2013. 09. 30.

Beszámolót olvashatnak a X. Autism-Europe Kongresszusról ITT.

2013. szept 30.
Naplóbejegyzés

2013. 09. 06.

NRSZH megbeszélésre került sor a komplex rehabilitációs felülvizsgálattal kapcsolatos együttműködési szándékokról. A fejlegyzést ITT olvashatják. 

2013. szept 6.
Naplóbejegyzés

2013. 08. 30.

Soltész Miklós államtitkár Úrnak küldött levél jogszabály módosítási javslattal kapcsolatban. A dokumentum ITT olvasható.

2013. aug 30.
Naplóbejegyzés

2013. 08. 30.

Rövid összefoglaló az AOSZ által kiírt "A Vidéki Tagszervezetek Érdekérvényesítését Ösztönző Pályázat"-ról. A dokumentum ITT olvasható.

2013. aug 30.
Naplóbejegyzés

2013. 08. 15.

Az AOSZ az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ) közösen javaslatcsomagot állított össze az ún. Támogatott döntéshozatalról szóló törvényhez. A részletes véleményezés, a 33106-4/2013-JSZOC számú Kormány előterjesztéshez készült észrevételeket és javaslatokat tartalmazó dokumentum ITT olvasható.

2013. aug 15.
Naplóbejegyzés

2013. 07. 03.

Az Emberi Erőforrások Minisztérium Fogyatékosügyi Főosztályának felkérésére az AOSZ elkészítette stratégiai javaslatait az Országos Fogyatékosügyi Program 2014-2020 időszakra c. dokumentum tervezéséhez. A dokumentum ITT olvasható.

2013. jul 3.
Naplóbejegyzés

2013. 06. 25.

Megállapodás az Fővárosi Állat- és Növénykert valamint az Autisták Országos Szövetsége között. A megállapodási szerződést ITT tekinthetik meg.

2013. jun 25.
Naplóbejegyzés

2013. 06. 10.

Az AOSZ javaslatait gyógyászati segédeszközökre autizmus spektrumzavar esetén ITT olvashatják

2013. jun 10.
Naplóbejegyzés

2013. 05. 31.

Az EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának címzett rendeletmódosítási vélemény a 2013. május 23-án közzétett egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletekhez ITT olvasható.

2013. maj 31.
Naplóbejegyzés

2013. 05. 21.

Kővári Edit és Vályi Réka részt vettek a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Rehabilitációs albizottsága ülésén, ahol a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról, illetve az NRSZH felülvizsgálati eljárásairól tartottak beszámolót az illetékesek.

2013. maj 21.
Naplóbejegyzés

2013. 05. 16.

Kisné Miklós Kata és Vályi Réka részt vettek a REHABILITÁCIÓ - ÉRTÉK - VÁLTOZÁS: Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram projektbemutató konferenciáján.
A rendezvényről bővebben itt olvashatnak:  http://fszk.hu/rev-be-erhetnek-a-fogyatekkal-elok/

2013. maj 16.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 29.

Az AOSZ véleményezte az Országos Fogyatékosügyi Tanácsról szóló kormány-előterjesztés tervezetét. A vélemény itt olvasható

2013. apr 29.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 26.

Vályi Réka ügyvezető részt vett a Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával (TÁMOP -5.4.11-12/1) című pályázat megvalósításához kapcsolódó soron következő Érdekvédelmi Monitoring ülésen.

2013. apr 26.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 24.

Dénesné Spitzer Éva és Kissné Miklós Katalin a Salva Vita Alapítvánnyal és az ÉFOÉSZ-al egyeztetett az autista és enyhe értelmi sérült felnőttek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásához kapcsolódóan. A résztvevők közös lobbianyagot készítenek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásiról és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI törvény módosítása érdekében, melyet eljuttatnak az Emberi Erőforrások Minisztériumának. 

2013. apr 24.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 24

Vályi Réka Szakolyban, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló-Gondozó Otthonában részt vett az IFKKOT kihelyezett ülésén, ahol az intézmény kiváltási programját ismerhették meg a résztvevők.
Az eseményről bővebben itt olvashatnak: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/lakootthonokba-es-lakasokba-koltozhetnek-a-fogyatekos-szemelyek-a-nagyletszamu-intezmenyekbol

2013. apr 24.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 17.

Dr.  Kálózi Mirjam és Vályi Réka találkozón vett részt Marekné Pintér Arankával, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ elnökével. Az AOSZ munkatársai tájékoztatták az Elnök Asszonyt az autizmussal élő tanulók helyzetéről az általános iskolákban. Török Szabolcs főosztályvezető pedig a szakszolgálatok tervezett átalakításának részleteit ismertette.
A Központ az alábbi linken érhető el:  http://klik.gov.hu/

2013. apr 17.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 16.

Dénesné Spitzer Éva egyeztetésen vett részt a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalban. Az egyeztetés témája a Kormányablakok akadálymentesítése volt. Az AOSZ elnöke tájékoztatta a résztvevőket az autista emberek közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférésének feltételeiről. 

2013. apr 16.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 04.

Dénesné Spitzer Éva az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fogyatékosügyi Főosztályának vezetője meghívására egyeztetésen vett részt, melynek témái a CRPD-vel kapcsolatos szakmai munka előkészítése és a Fogyatékos Személyek Jogairól és Esélyegyenlőségük Biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) módosítása voltak.

2013. apr 4.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 27.

Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka részt vett az EMMI-ben megrendezett a TIOP 3.4.1. kiírással kapcsolatos egyeztetésen, melyen részt vett a Stratégiai Főosztály vezetője, valamint a SZGYF munkatársai.

2013. mar 27.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 26.

Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka részt vett az FSZK Konzultációs Testületi ülésén, ahol az FSZK programirodái, közöttük az új, Nyolc Pont Programiroda is bemutatkozott.

2013. mar 26.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 14.

Dénesné Spitzer Éva levélben fordult a Fővárosi Állat - és Növénykert igazgatójához annak érdekében, hogy az autizmussal élő látogatók a többi fogyatékkossági ágban érintett látogatóhoz hasonlóan jelképes jegy vásárlásával tekinthessék meg az Állatkertet. A levél megtekinthető ITT. A válaszlevél pedig ITT olvasható.

2013. mar 14.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 07.

Az AOSZ és az ÉFOÉSZ képviselői szakmai egyeztetésen vettek részt Szél Bernadett (LMP) képviselővel a párt az ápolási díj rendszerének módosítására vonatkozó tervezetének kapcsán.

2013. mar 7.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 01.

A FESZT delegációja, közöttük Vályi Réka ügyvezető tárgyaláson vett részt a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal munkatársával, Czene Zsolttal. A megbeszélés témája a Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció Vitaanyaga volt. A FESZT tagjai szorgalmazták a fogyatékos személyek szükségleteinek markánsabb megjelenését már a tervezésben, majd később az Európai Uniós források felhasználásában is.

2013. mar 1.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 31.

Dénesné Spitzer Éva az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete vezetőjével, Horn Györggyel egyeztetett az autista tanulók oktatási helyzetéről, a két szervezet közötti együttműködési lehetőségről, valamint a szervezetek oktatáshoz kapcsolódó lobbimunkájának összehangolásáról.

2013. jan 31.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 24.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az EMMI által kezdeményezett, az 1998. évi XXVI. törvény (Fot) felülvizsgálatára szervezett munkacsoport ülésén. A munkacsoport az akadálymentesítés, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés témáját járta körül. Az AOSZ célja, hogy a jogszabályban minél inkább megjelenjenek az akadálymentesítés, hozzáférés autizmus specifikus szempontjai.

2013. jan 24.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 17.

Dénesné Spitzer Éva, AOSZ elnöke levélben fordult az Alapvető Jogok Biztosához a Rokkantsági járadék ügyében. Ennek a juttatásnak az összege több éve változatlan, indokolatlanul hátrányos és méltatlan helyzetbe juttatva azokat az embereket, akik erre a juttatásra jogosultak. A levél itt olvasható.

2013. jan 17.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 15.

Vályi Réka részt vett az EMMI által kezdeményezett, a 1998. évi XXVI. törvény (Fot) felülvizsgálatára szervezett munkacsoport ülésén.
Az AOSZ célja, hogy az autizmussal élő személyek érdekei minél jobban megjelenjenek a módosított jogszabályban, javaslatot tettünk többek között a magas támogatási szükségletű személyek megjelenítésére, valamint a segédeszköz fogalmának kiterjesztésére is.

2013. jan 15.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 10.

Vályi Réka részt vett az EMMI által kezdeményezett, a 1998. évi XXVI. törvény (Fot) felülvizsgálatára szervezett munkacsoport ülésén. A munkacsoport célja a jogszabály harmonizációja az ENSZ CRPD Egyezménnyel

2013. jan 10.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 09.

Vályi Réka részt vett a TIOP 3.2.4. Autista személyek foglalkoztatását elősegítő infrastrukturális beruházások támogatása pályázati konstrukció pályázat előkészítő munkacsoport ülésén.

2013. jan 9.
Naplóbejegyzés

2012. 12. 10.

Az AOSZ és az Autism Europe közösen fordult a közoktatási felelős helyettes államtitkárhoz az autizmussal élő tanulók helyzetéhez kapcsolódó kérdésekben. A levél itt olvasható.

2012. dec 10.
Naplóbejegyzés

2012. 12. 05.

Dr. Kálózi Mirjam és Dénesné Spitzer Éva részt vett a Fot. felülvizsgálat munkacsoport ülésén.

2012. dec 5.
Naplóbejegyzés

2012. 12. 04.

Dénesné Spitzer Éva részt vett a Fot. felülvizsgálat munkacsoport ülésén.

2012. dec 4.
Naplóbejegyzés

2012. 11. 29.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megkezdte a Fogyatékos Személyek Jogairól és Esélyegyenlőségük Biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) módosításának előkészítését. A jogszabály módosításához a kormányzat a civil szervezetek véleményét, javaslatait munkacsoport ülések keretében fogadja. Vályi Réka részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériumában tartott megbeszélésen, melyen megalakultak a munkacsoportok.

2012. nov 29.
Naplóbejegyzés

2012. 11. 27.

Dénesné Spitzer Éva részt vett egy üzbegisztáni magasrangú kormánytisztviselőkből álló delegáció számára szervezett megbeszélésen, melynek témája a kormányzat és a civil szervezetek közötti konzultáció volt különös tekintettel az Országos Fogyatékosügyi Tanács működésére.

2012. nov 27.
Naplóbejegyzés

2012. 11. 19.

Az AOSZ elnöke levélben fordult Soltész Miklós államtitkárhoz a civil szociális szolgáltatók finanszírozásával kapcsolatban. A levél itt olvasható.

2012. nov 19.
Naplóbejegyzés

2012. 10. 30.

Az AOSZ jogászai közreműködésével, több érdekvédelmi szervezet együttműködésében elemzés készült a Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslatnak a nagykorúak cselekvőképességét érintő V.-X. címéről. A szakértői anyag letölthető itt.

2012. okt 30.
Naplóbejegyzés

2012. 10. 17.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésén. Az ülésen a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló ESZCSM rendelet, illetve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló törvény módosítása került napirendre.  

2012. okt 17.
Naplóbejegyzés

2012. 10. 01.

Az AOSZ levélben fordult a Parlament Oktatási Bizottságának elnökéhez az autista tanulók oktatásával kapcsolatos kérdéseivel. A levél itt olvasható.

2012. okt 1.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 28.

Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka egyeztetésen vett részt az Emberi Erőforrások Minisztériumában az autizmussal élő felnőttek foglalkoztatásbővítésének lehetőségeiről.

2012. szept 28.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 27.

Az AOSZ véleményezte a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló tervezetet. A vélemény itt olvasható.

2012. szept 27.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 26.

A miniszterelnök 2012. szeptember 5-én Fülöp Attilát nevezte ki család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkárrá. Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka az Emberi Erőforrások Minisztériumában találkozott Fülöp Attila helyettes államtitkár úrral egy bemutatkozó megbeszélés erejéig.

2012. szept 26.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 14.

Az Alapvető Jogok Biztosa "A Munka Méltósága" programja keretében ismét megkereste az AOSZ-t. A Biztos projektjében a fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piacra történő bejutásának lehetőségeit, bennmaradásának esélyeit vizsgálja. Az AOSZ tájékoztató levele itt olvasható

2012. szept 14.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 04.

Dénesné Spitzer Éva levélben fordult az Emberi Erőforrások Miniszteréhez, melyben kéri, hogy a Minisztérium vizsgálja ki a Reménysugár Habilitációs Intézetben tapasztalható visszásságokat. A levél itt olvasható.

2012. szept 4.
Naplóbejegyzés

2012. 08. 15.

Dr. Kálózi Mirjam és Vályi Réka részt vett a Fogyatékosügyi Caucus ülésén, ahol a téma Magyarország közelgő ENSZ felülvizsgálata, valamint ezen az eseményen a civil szervezetek jelenléte volt.

2012. aug 15.
Naplóbejegyzés

2012. 08. 06.

Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka  részt vett az FSZK-ban a TÁMOP 5.4.11. pályázati anyag összeállításáról tartott megbeszélésen.

2012. aug 6.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 24.

Az AOSZ véleményezte a a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló EMMI rendelet tervezetet, mely itt olvasható.

2012. jul 24.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 19.

Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka megbeszélésen vett részt a gépjármű szerzési támogatás autizmussal élőkre történő kiterjesztéséhez kapcsolódó feltételekről a Széchenyi Bank képviselőjével.

2012. jul 19.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 17.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács civil ülésén, melynek fő témája a támogatott döntéshozatal volt.

2012. jul 17.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 17

Az AOSZ állásfoglalást kért a kultúráért felelős államtitkártól az autizmussal élők ingyenes múzeumlátogatásához kapcsolódóan. A levél itt olvasható.

2012. jul 17.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 12.

Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka a Salva Vita Alapítvánnyal egyeztetett az autizmussal élők komplex minősítésének kérdéseiről.

2012. jul 12.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 02.

Az AOSZ megküldte az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára a gépjárműszerzési támogatás autizmussal élők számára történő kiterjesztéséhez kapcsolódó jogszabály módosítási javaslatait és hatástanulmányát.

2012. jul 2.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 02.

Dénesné Spitzer Éva részt vett a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság rehabilitációs albizottságának ülésén, ahol bemutatásra kerültek a megváltozott munkaképességűek új komplex minősítésének tapasztalatai, valamint az akkreditáció rendszerének tervezett változásai.

2012. jul 2.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 02.

Dénesné Spitzer Éva és dr. Kálozi Mirjam találkozott a Nemzeti Üdülési Alapítvány elnökével, dr. Horváth Endrével. A megbeszélésen tájékoztattuk az elnök urat az Erzsébet Programmal kapcsolatos problémákról és azok megoldásának lehetőségeiről.

2012. jul 2.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 02.

Az AOSZ csatlakozott a TASZ által készített nyílt levélhez, melyben tájékoztatta Balog Zoltán Minisztert a levélhez csatlakozó szervezetek az egyes szociális és egyéb kapcsolódó törvényekről szóló jogszabály módosítási javaslatban található intézménytelenítéshez kapcsolatos véleményéről. A levél itt olvasható.

2012. jul 2.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 27.

Dénesné Spitzer Éva egyeztetett Pálffy István országgyűlési képviselővel a köznevelési törvény módosítása kapcsán az autizmussal élő gyermekek helyzetének javítási lehetőségein.

2012. jun 27.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 26.

Az AOSZ megküldte az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó véleményét, mely itt olvasható.

2012. jun 26.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 22.

Dénesné Spitzer Éva elnök személyes találkozón mutatkozott be Soltész Miklós államtitkár úrnak.

2012. jun 22.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 14.

Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka találkozón vett részt ahol az új elnök bemutatkozott Szabó Tímea LMP-s képviselőnek.

2012. jun 14.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 11.

Dénesné Spitzer Éva elnök bemutatkozó találkozón vett részt Varjú Lászlóval a DK pártigazgatójával.

2012. jun 11.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 06.

Dénesné Spitzer Éva elnök és Vályi Réka ügyvezető részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyeztetésén. A Fogyatékosügyi Főosztályon a gépjárműszerzési támogatás igénybevételének autizmussal élők számára történő kiterjesztéséről tárgyaltak a résztvevők.

2012. jun 6.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 30.

Az AOSZ megküldte a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló jogszabálytervezetekhez kapcsolódó véleményét az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára. Levelünk itt olvasható.

2012. maj 30.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 30.

Ülést tartott az IFKKOT, melyen részt vett Vályi Réka ügyvezető, a FESZT állandó szakértő delegáltjaként. A Testület többek között megvitatta a szociális törvény átalakítására vonatkozó tervezetet, valamint ajánlásokat fogadott el a támogatási szükségelt felmérésre, valamint a dolgozók felkészítésére vonatkozóan. Az ülések jegyzőkönyvei és az ajánlások nyomon követhetőek a Szociális Ágazati Portál honlapján (www.agazatiportal.hu ).

2012. maj 30.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 29.

A FESZT küldöttközgyűlést tartott, melyen az AOSZ részéről 5 delegált vett részt. Elfogadásra került a FESZT 2011. évre vonatkozó beszámolója, valamint a 2012. évre vonatkozó munka- és költségvetési terv.

2012. maj 29.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 25-27.

Vályi Réka ügyvezető részt vett az EDF éves közgyűlésén, mely ebben az évben a soros EU elnökséget adó Dánia fővárosában, Koppenhágában került megrendezésre. A tanácskozás többek között elfogadott egy határozatot a gazdasági válság „szociális megoldásának” lehetőségéről, melyben a jelenlévők kifejezik reményüket arra nézve, hogy az EU bevonja a mintegy 80 millió fogyatékossággal élő tagját is a Növekedési Stratégiába.

Az ülésről itt találhatnak összefoglalót: http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=30137

2012. maj 25.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 24.

Az AOSZ véleményezte az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezetét.

2012. maj 24.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 16.

Az utóbbi hetekben több panasz is érkezett az AOSZ-hoz az Erzsébet Program kedvezőtlen feltételeivel kapcsolatban. Szervezetünk összegyűjtötte a Program hiányosságait és ezek megoldása érdekében egyeztetést kezdeményezett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal. Az AOSZ levele az érdekvédelmi napló menüpont alatt itt olvasható.

Levél

2012. maj 16.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 10.

Megtartottuk első munkacsoport ülésünket a támogatott életvitel témakörében. Az AOSZ a Budapesti Patrónus Alapítvánnyal és az Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesülettel dolgozik közösen.

2012. maj 10.
Naplóbejegyzés

2012. 04. 21.

Az Állampolgári Jogok Biztosa "A Munka Méltósága" címmel munkajogi programot indított, melynek keretében kérdéssel fordult az AOSZ-hoz. Az AOSZ levele itt olvasható.

2012. apr 21.
Naplóbejegyzés

2012. 04. 10.

A FESZT elnöke felkérte Vályi Réka ügyvezetőt, hogy állandó szakértőként vegyen részt az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) munkájában.

2012. apr 10.
Naplóbejegyzés

2012. 04. 04.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az OFT civil tagjainak ülésén. Az ülésen az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottságába történő delegálás kapcsán bemutatkozott dr. Lovászy László, továbbá napirendre került a Fogyatékos Személyek Jogairól és Esélyegyenlőségük Biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításának, valamint az OFT átalakításának kérdése.

2012. apr 4.
Naplóbejegyzés

2012. 04. 02.

Az Autizmus Világnapja alkalmából Pálffy István országgyűlési képviselő felszólalt a Parlamentben, melyhez az AOSZ háttéranyagok biztosításával nyújtott segítséget.

2012. apr 2.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 31.

Az AOSZ véleményezte az új Polgári Törvénykönyv tervezetét. A vélemény itt olvasható.

2012. mar 31.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 30.

Dénesné Spitzer Éva részt vett a Belügyminisztériumban megtartott országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításához kapcsolódó egyeztetésen, melynek fő témája az akadálymentesítés volt.

2012. mar 30.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 19.

Az AOSZ és az FSZK megtartotta következő egyeztetését, melyen az FSZK munkatársai Dénesné Spitzer Évának és Hronyecz Ildikónak számoltak be az autista lakóotthonok támogatási programjának eredményeiről. 

2012. mar 19.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 13.

Kissné Miklós Kata irodavezető részt vett az Országos Fogyatékosságügyi Műhely által szervezett Támogatott Lakhatási Műhely munkacsoport záró ülésén, melyen a téma a Kormány 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozata által megnevezett támogatott lakhatás jogszabályi előkészítése. Az AOSZ véleménye itt olvasható

2012. mar 13.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 08.

Vályi Réka és Dénesné Spitzer Éva meglátogatta a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Fogyatékosügyi Főosztályának vezetőjét és munkatársait, ahol bemutatták az AOSZ új vezetőségét.

2012. mar 8.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 01.

Jakubinyi László alelnök,  Vályi Réka ügyvezető részt vett a TÁMOP 5.4.11. Pályázati konstrukció bemutatásán az FSZK-ban.

2012. mar 1.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 28.

Vályi Réka ügyvezető, mint a FESZT (Fogyatékos Emberek Szervezetinek Tanácsa) elnökségi tagja a Parlamentben részt vett a Hozzáférhető Város Díj átadásán.

2012. feb 28.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 23.

Dénesné Spitzer Éva és Kálozy Mirjam részt vett a civil Caucus PTK tervezetéhez kapcsolódó megbeszélésén, melyen a jogszabálytervezet gondnoksághoz, cselekvőképességhez, támogatott döntéshozatalhoz kapcsolódó részei kerültek megvitatásra.

2012. feb 23.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 22.

Az AOSZ levélben fordult a Főpolgármesteri Hivatalhoz az SNI gyermekeket ellátó, közszolgáltatási szerződéssel rendelkező magánóvodák és iskolák kiegészítő normatívájával kapcsolatban. A szerződésekben 2012. januártól nem szerepel konkrét összeg, szülői visszajelzések alapján az intézmények 2012-re még nem részesültek támogatásban. Az AOSZ levele itt olvasható.

2012. feb 22.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 20.

A NEFMI kérésére az AOSZ a tájékoztatta a Minisztériumot az üdülők autizmus szempontú akadálymentesítési kritériumairól.

2012. feb 20.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 19.

Dénesné Spitzer Éva levélben fordult Soltész Miklós államtitkárhoz, melyben kéri, hogy fontolja meg az utazási költségtérítés összegének
megemelését.
A levelet megtekintheti itt.

2012. feb 19.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 13.

Az AOSZ (Dénesné Spitzer Éva, Vályi Réka) és  az FSZK (Szauer Csilla, Gombkötő Andrea, Fehér Ildikó, Szentkatolnay Miklós, Giflo Péter) megtartotta évkezdő egyeztetését, ahol a két szervezet 2012. évre vonatkozó terveit és a lehetséges kapcsolódási pontokat vitatták meg a „semmit rólunk nélkülünk” elv szellemében. A megbeszélésen az FSZK munkatársai bemutatták autizmussal kapcsolatos fejlesztéseiket. Kiemelt hangsúlyt kaptak a közeljövő programjai, melyek közül  a kiváltási stratégiához kapcsolódó mentorhálózati fejlesztés, a TÁMOP 5.3.8 program munkaerő-piaci programjai, valamint a 2013-ban megrendezésre kerülő X. Autism Europe kongresszussal kapcsolatban a legnagyobb a várakozás. A Kongresszus szervezését az FSZK Kuratóriuma hárommillió forinttal támogatta.

2012. feb 13.
Naplóbejegyzés

2012. 01. 25.

Szilvásy Zsuzsanna és Dénesné Spitzer Éva részt vett a Nemzeti Erőforrás Minisztériumában  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7/B §-ával kapcsolatos egyeztetésen.

2012. jan 25.
Naplóbejegyzés

2012. 01. 25.

Az AOSZ véleményezte a megváltozott munkaképességű személyek komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet tervezetét. A vélemény itt olvasható.

2012. jan 25.
Naplóbejegyzés

2012. 01. 20.

Vályi Réka, Széplaki Mirjam és Dénesné Spitzer Éva a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségpolitikai főosztályán ismertette a mozgó- és mátrix típusú egészségügyi ellátás szakmai anyagát, valamint tárgyalásokat kezdett az ellátás mielőbbi megvalósításának érdekében.

2012. jan 20.
Naplóbejegyzés

2012. 01. 18.

Széplaki Mirjam és Dénesné Spitzer Éva a Szent János Kórház munkatársaival egyeztetett az autizmussal élő személyek egészségügyi ellátásáról.

2012. jan 18.
Naplóbejegyzés

2011. 11. 30.

Az AOSZ részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács alakuló ülésén. Az ülésen Dénesné Spitzer Éva ismertette az AOSZ az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012-2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló kormány-előterjesztéshez kapcsolódó álláspontját.

2011. nov 30.
Naplóbejegyzés

2011. 11. 29.

Az AOSZ a MAJORHÁLÓ-val közösen véleményezte a Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP 3.4.1.A pályázati konstrukciót. A vélemény itt olvasható.

2011. nov 29.
Naplóbejegyzés

2011. 11. 23.

Az Autisták Országos Szövetsége, több szervezettel és szülővel közösen levélben fordult az oktatási jogok országgyűlési biztosához, az Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottság elnökéhez, az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága elnökéhez, valamint a NEFMI oktatásért felelős államtitkárához Lázár Jánosnak a köznevelési törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslata ügyében. A képviselő javaslatában eltörölné a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekek iskolai osztályaiban a minimális óraszámokra vonatkozó előírást.

A levél letölthető itt.

2011. nov 23.
Naplóbejegyzés

2011. 10. 25.

Az AOSZ véleményezte a nemzeti köznevelésről szóló törvénytervezetet. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma felé megküldött javaslataink itt olvashatók.

2011. okt 25.
Naplóbejegyzés

2011. 10. 24.

Az AOSZ véleményezte a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tervezetét. A javaslat itt olvasható.

2011. okt 24.
Naplóbejegyzés

2011. 09. 30.

Elkészült a Budapesti Autizmus Koncepció első változata. Hat munkacsoport készítette el anyagait az egységes szöveghez, melyet a Fővárosi Önkormányzat munkatársai alakítanak ki a hét folyamán.
Az AOSZ a Korai szűrés, diagnózis és az Oktatási munkacsoport koordinációját vállalta. Az itt elkészült anyagokhoz sok segítséget kaptunk Dr. Simó Judittól (Budapesti Korai Fejlesztő Központ), Sajó Esztertől (Nemzetközi Cseperedő Alapítvány), Gulyás Tibortól (AURA Autistákat Segítő Közhasznú Egyesület) és Őszi Patríciától (Autizmus Alapítvány).

2011. szept 30.
Naplóbejegyzés

2011. 08. 30.

A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére alakult, a Budapesti Autizmus Stratégia kidolgozását célul tűző munkacsoport második ülésére került sor, számos önkormányzati tisztségviselő, fővárosi fenntartású intézmény vezetője és több civil szervezet képviselője részvételével. A munka hat munkacsoportban zajlik (korai diagnosztika, egészségügyi ellátás, oktatás, szociális ellátás, munkába állás, foglalkoztatás, társadalmi érzékenyítés), ebből kettő koordinálását az AOSZ vállalta.

2011. aug 30.
Naplóbejegyzés

2011. 08. 28.

A Gyermekeink Jogaiért Egyesület nyílt levéllel fordult Tarlós István főpolgármester úrhoz, melyhet az AOSZ is csatlakozott. A Főváros Közgyűlése június 22-én 2022/2011. sz. határozatában döntött arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó alapítványi iskolák kiegészítő támogatását 40.000,- Ft-ról átlagosan 25.000 Ft-ra csökkenti. Kérjük a Főpolgármester Urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, miként biztosítható forrás a támogatás eredeti összegének visszaállítására. A levél itt olvasható.

2011. aug 28.
Naplóbejegyzés

2011. 07. 04.

Az AOSZ véleményezte a kormány oldalán közzétett egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénytervezetet, valamint támogatja az ÉFOÉSZ által kidolgozott új civil törvényhez kapcsolódó javaslatokat is. 

2011. jul 4.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 17.

Az AOSZ levéllel fordult a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma felé, melyben kéri, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit szabályozó 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. módosítási javaslatában a kedvezményre jogosultak körét bővítsék ki az autizmussal élőkkel is.

2011. jun 17.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 16.

Az AOSZ képviseletében Dénesné Spitzer Éva részt vett a Nemzeti Erőforrás Minisztérium munkacsoport ülésén, ahol kidolgozásra került a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványával kapcsolatos jogszabály módosítására vonatkozó javaslatok.

2011. jun 16.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 14.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa levélben fordult az AOSZ-hoz, hogy "Beteg jogaink - Egészséges Méltóság" című betegjogi programjuk keretében tájékozódjon az autizmussal élők egészségügyi ellátásában tapasztalható problémákról.

2011. jun 14.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 10.

A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére munkacsoport alakult a Budapesti Autizmus Stratégia kidolgozására. Az alakuló ülésen részt vett az AOSZ képviseletében Simó Judit, Széplaki Mirjam és Vályi Réka is. A munkacsoport célul tűzte ki, hogy őszre elkészül a stratégia első változatával, melyet egy konferencia keretei között ismertet majd.

2011. jun 10.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 09.

Az AOSZ képviseletében Dénesné Spitzer Éva részt vett a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának szabályozásával kapcsolatos munkacsoport ülésen. 

2011. jun 9.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 01.

Széplaki Mirjam, a Nemzeti Egészségügyi Tanács AOSZ által delegált tagjának kezdeményezésére a Tanács napirendi pontként tárgyalta az autizmussal élők egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének problémáját. Az AOSZ képviseletében megjelent Széplaki Mirjam és Vályi Réka előadásukban ismertették a legfőbb nehézségeket, és ismét javaslatot tettek a Szövetség által kidolgozott mátrix ellátás modell bevezetésére. A tanács az előadás alapján határozatot fogadott el az autizmussal élők egészségügyi ellátásának javítása érdekében szükséges lépésekről.
A Tanács tagjai kézbe vehették az AURA Egyesület legújabb kiadványát, mely az autizmussal élő emberek egészségügyi ellátásáról szól.

2011. jun 1.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 25.

Az Autisták Országos Szövetsége dr. Tapolczay Gergely parlamenti képviselő (FIDESZ) kérésére véleményezte a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció munkaváltozatát.

2011. maj 25.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 17.

Az AOSZ a készülő családügyi törvény kapcsán javaslatot küldött Dr. Tapolczay Gergely (FIDESZ) parlamenti képviselőhöz, az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási Bizottság Fogyatékosságügyi Albizottságának elnökéhez a súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok magasabb szintű családi adókedvezményének ügyében. A lobbianyag szülői kezdeményezésre még 2010 októberében készült dr. Jónás Tünde jogászunk segítségével.

2011. maj 17.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 13.

Széplaki Mirjam, a Nemzeti Egészségügyi Tanács AOSZ által delegált tagja levelet írt Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár részére a NET tervezett megszüntetésével, valamint az autizmussal élők egészségügyi ellátásának helyzetével kapcsolatban.

2011. maj 13.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 13.

Az AOSZ képviseletében Vályi Réka részt vett „a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló módosított stratégia” egyeztető fórumán.

2011. maj 13.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 12.

Az AOSZ képviseletében Szilvásy Zsuzsanna elnök és Vályi Réka ügyvezető részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésesén. A két napirendi pont: „Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről szóló jelentés megvitatása, véleményezése”, valamint „A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló előterjesztés tervezetének megvitatása, véleményezése”  volt. Az AOSZ mindkét témához előzetes véleményt küldött el az OFT részére.

2011. maj 12.
Naplóbejegyzés

2011. 04. 27.

A NEFMI Fogyatékosságügyi Főosztályvezető-helyettese, dr. Csáder Adrienn látogatást tett az AOSZ irodájában, ahol megismerte szervezetünk működését, fő célkitűzéseit.

2011. apr 27.
Naplóbejegyzés

2011. 04. 06.

Az AOSZ elnöke, Szilvásy Zsuzsanna, és megbízott ügyvezetője, Vályi Réka tárgyalt Szabó Tímeával, az LMP országgyűlési képviselőjével az autista embereket érintő aktuális ügyekről.

2011. apr 6.
Naplóbejegyzés

2011. 04. 01.

Az AOSZ megbízott ügyvezetője, Vályi Réka részt vett a FESZT elnökségi ülésén, melyen két aktuális témában is állásfoglalást fogalmaztunk meg a Kormányzat felé. Egyrészt Véleményt juttattunk el „A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról” c. előterjesztéshez, másrészt az Alkotmány tervezettel kapcsolatban is megfogalmaztuk álláspontunkat

Vélemény

Javaslatok a készülõ az új Alkotmány tervezetéhez

2011. apr 1.
Naplóbejegyzés

2011. 03. 08.

Az AOSZ képviseletében Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka részt vett a NEFMI Fogyatékosságügyi Főosztályán az Országos Fogyatékosügyi Program 2011-13. közötti időszakra vonatkozó Középtávú Intézkedési Tervről való megbeszélésen. Itt javaslatot tettünk az Autizmus Stratégiában szereplő feladatok megjelentetésére az intézkedési tervben.

2011. mar 8.
Naplóbejegyzés

2011. 03. 07.

Az AOSZ véleményezte  „A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról” c. előterjesztést. A vélemény szövege itt olvasható.

2011. mar 7.
Naplóbejegyzés

2011. 01. 07.

Az AOSZ képviseletében Vályi Réka részt vett a FESZT ülésén. Itt többek között téma volt a FESZT alapszabály módosítása és a közgyűlés összehívása, valamint az Országos Fogyatékosügyi Tanács működésére vonatkozó rendelet.

2011. jan 7.
Naplóbejegyzés

2010. 11. 30.

Az AOSZ képviseletében Vályi Réka részt vett a Külügyminisztériumban az ENSZ Fogyatékosügyi Egyezménnyel kapcsolatban szervezett tanácskozáson.

2010. nov 30.
Naplóbejegyzés

2010. 11. 25.

Az AOSZ képviseletében Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka részt vett a NEFMI-ben tartott egyeztetésen, melynek témája a fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek 2011. évi költségvetési támogatása volt.

2010. nov 25.
Naplóbejegyzés

2010. 11. 18.

Az AOSZ és a MAJORHÁLÓ Együttműködésközös lobbytevékenységének eredményeképp Szabó Tímea (LMP), Scheiring Gábor (LMP) és Vágó Gábor (LMP) képviselők 1498/256. számmal módosító javaslatot nyújtottak be a Parlamentben az autizmussal élők szociális ellátási normatíváinak ügyében.

http://www.parlament.hu/irom39/01498/01498-0256.pdf

2010. nov 18.
Naplóbejegyzés

2010. 11. 15.

Az AOSZ és a MAJORHÁLÓ Együttműködés lobbyanyagot juttatott el a FIDESZ és az LMP képviselőihez az autizmussal élő emberek szociális ellátása után járó normatív finanszírozás emelésével kapcsolatban.

A lobbyanyag letölthető itt.

2010. nov 15.
Naplóbejegyzés

2010. 10. 18.

Az AOSZ módosítási javaslatot juttatott el Soltész Miklós államtitkár úr, valamint dr. Tapolczay Gergely (FIDESZ) és Szabó Tímea (LMP) országgyűlési képviselőknek, a családi adókedvezményről. A módosítást egy szülői levél hatására kezdeményeztük, és arra kérjük a kormányzatot, hogy a súlyos fogyatékossággal élő gyermekek után a családok a magasabb összegű kezdvezményre legyenek jogosultak.

A levél letölthetõ itt.

2010. okt 18.