Kezdeményezésünkre iránymutatást adott ki a Miniszterelnökség államtitkársága a fogyatékossági támogatással kapcsolatban

Újabb fontos érdekvédelmi lépést tettünk: sikerrel zárult a fogyatékossági támogatással kapcsolatban kezdeményezett egyeztetésünk a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárságával.

MI A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS?
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás.

KI JOGOSULT FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA?
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) d) alapján az az autista személy, akinek állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető.

A fogyatékossági támogatás iránti kérelmek elbírálása kapcsán olyan rendszerszintű eljárás alakult ki, ami miatt az autista személyek kérelmét gyakran indokolatlanul utasítják el, a jogosultságot megállapító szervek gyakorlata teljesen eltérő. Ezért az Autisták Országos Szövetsége egyeztetést kezdeményezett a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárságával.

Dr. Uzsák Katalin területi közigazgatásért felelős helyettes államtitkár személyes találkozón fogadta Kővári Editet, az AOSZ elnökét, dr. Kálozi Mirjamot, az AOSZ jogászát és Németh Krisztinát, az Autizmus Alapítvány Ambulancia vezetőjét, ahol ismertették az autista igénylőket érintő jogérvényesítési nehézségeket:

  • A vonatkozó jogszabály szerint fogyatékossági támogatás igénylésekor csatolni kell autonómia-teszt eredményt is, de az autizmusban érintett személyek nem tudnak autonómia-tesztet csináltatni, mert nem kapnak tájékoztatást arról, hogy hol végeznek ilyen vizsgálatot. A teszt készítése rendszerszinten nem biztosított.
  • A kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályainak (RESZO) kialakult gyakorlata az elbírálás során teljesen eltérő.
  • A hatósági gyakorlatban a Vineland teszt elfogadása vált általánossá, ami csak az Autizmus Alapítvány Ambulanciáján végeztethető el. Emiatt az Autizmus Alapítvány Ambulancia leterheltté vált, kapacitásprobléma miatt jelenleg új pácienst nem fogad.
  • Jogsérelmet okoz az is, hogy autonómia-tesztek hiányában a kormányhivatalok általában elutasítják a fogyatékossági támogatás iránti kérelmet és nem hívnak fel hiánypótlásra, bár erre a vonatkozó jogszabályok kötelezik őket. Nem tájékoztatják az ügyfelet, arról,hogy hova forduljon ezen teszteredmények beszerzése érdekében, továbbá arról sem, hogy ez a kérelem elbírálásához elengedhetetlenül fontos dokumentum, tehát ha nem kerül becsatolásra a hatósági eljárásban, akkor állapota nem lesz véleményezhető.
  • További probléma autizmus és értelmi fogyatékosság egyidejű fennállása esetén az, hogy bár a súlyos fogyatékosság egyértelműen megállapítható az IQ tesztek eredményéből is, ha az illető autizmusban is érintett, akkor autonómia-tesztet is kérnek, ami hátrányos megkülönböztetést jelent a „csak” értelmi fogyatékossággal szemben.

A személyes találkozó után dr. Uzsák Katalin saját hatáskörben megtehető intézkedésként iránymutatást adott ki a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok számára. Az iránymutatásban felhívja a figyelmet a hiánypótlás biztosítására, arra, hogy a döntésnek tartalmaznia kell minden olyan bizonyítékot, amelyre a hatóság a döntését alapozta, valamint arra, hogy a határozatnak tartalmaznia kell a szakhatóság állásfoglalását, amelyet az indokolásban részletezni is kell.

Dr. Uzsák Katalin a felmerült jogérvényesítési nehézségek kapcsán operatív szintű egyeztetést kezdeményezett Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárral. Az egyeztetés folyamatban van.