További családi adókedvezményben részesülhetnek a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyek után a családok januártól

Az eddigi adókedvezményeken felül további nettó 10 000 forint családi adókedvezményre lehetnek jogosultak januártól a veszélyhelyzet ideje alatt azok a családok, ahol tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre vagy felnőttre tekintettel folyósítanak családi pótlékot, vagy rokkantsági járadékban részesülő felnőtt él.

2022.12.28-án megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelete a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről, ami szerint a családi adókedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe. Ez jogosultanként havi nettó 10 000 forintot jelent az érintett családoknak.

A kedvezményt a 2023. január 1-jétől megszerzett, az Szja tv. rendelkezései szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelmek tekintetében lehet érvényesíteni. Az emelt összegű családi kedvezmény érvényesítését a családi kedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, rendszeres bevételt juttató kifizetőtől.

A NAV tájékoztatóját ITT és ITT (2. letölthető anyag) lehet elolvasni.

***

Az személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint kedvezményezett eltartott:

  • az, aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,
  • az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,
  • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az,

  • aki tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
  • aki tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.