2021. szeptember 17-én közzétett bejegyzés:

Az érvényes jelöltek neveit tartalmazó Jelölő ívek pdf dokumentumban olvashatóak:

Jelölő ív elnök tisztségre és a Jelölt bemutatkozása

Jelölő ív felügyelő bizottsági tag tisztségre és a Jelölt bemutatkozása

Közzététel napja: 2021. szeptember 08.

Meghívó Közgyűlésre

 

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének

2021.09.25-én 10.30 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésére.

(A regisztráció 9.30-kor kezdődik.)

Helyszíne: AOSZ iroda (1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.)

A közgyűlés napirendje:

1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
4. Napirendi pontok elfogadása
5. Az AOSZ tagjai éves tagdíjának a meghatározása
6. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2020. évi munkáról
6.1. Elnöki beszámoló elfogadása (beszámoló a 2020. évi munkaterv megvalósulásáról)
7. 2020. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
7.1. Elnöki beszámoló (pénzügyi beszámoló a 2020. évről, az AOSZ 2020. évi költségvetési tervéhez képest történt eltérések bemutatása)
7.2. Felügyelő Bizottsági beszámoló
8. Az AOSZ 2021. évi munkatervének elfogadása
9. Az AOSZ 2021. évi költségvetési tervének elfogadása
10. A választott könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
11. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása időtartamának a meghatározása, a jelöltek bemutatkozása

Szünet

12. Az elnök és egy Felügyelő Bizottsági tag megválasztása titkos szavazással
13. A megválasztott elnök és a Felügyelő Bizottság tag díjazásának, költségtérítésének a jóváhagyása
14. Az AOSZ vezető tisztségviselőjének a hozzátartozója és az AOSZ közötti szerződés jóváhagyása
15. Beszámoló a DATA projekt lezárásáról

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2021.09.25-én 11.00 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2021.09.25-én 10.30 órára összehívott közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés kezdetéig kötetlen időtöltés biztosít lehetőséget a vidéki tagszervezetek egymással való találkozására, az AOSZ tevékenységének megvitatására.

A meghívó egyúttal honlapunkról, a https://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2021-09-25/ oldalról is letölthető és tagszervezetek számára e-mailben is megküldésre kerülnek.

A tájékoztatók, a meghatalmazás minta és az egyéb dokumentumok 2021. szeptember 15-től honlapunkról is letölthetőek, és a tagszervezetek számára e-mailben is kiküldésre kerülnek.

A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!

A szövetség elnöksége

A közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz tartozó mellékletek:

A felkészülést segítő további anyagok:

A jelölés kiírásának dátuma: 2021. augusztus 25. 

Jelölés Jelölés
A jelölés módját, és az ezzel kapcsolatos információkat, dokumentumokat megtalálod ezen az oldalon.

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2021. augusztus 25-én jelölést indít elnök és egy Felügyelő Bizottsági tag tisztség megbízási időtartamának lejárta miatt.

A jelölés időszaka:
2021. augusztus 25 – 2021. szeptember 09. 24.00 óráig (beérkezési határidő)