Felhívás vezető tisztségviselők jelölésére! 2021.08.25-09.09.

2021. szeptember 17én közzétett bejegyzés

Az érvényes jelöltek neveit tartalmazó Jelölő ívek pdf dokumentumban olvashatóak:

Jelölő ív elnök tisztségre és a Jelölt bemutatkozása

Jelölő ív felügyelő bizottsági tag tisztségre és a Jelölt bemutatkozása

2021. augusztus 25-én közzétett bejegyzés

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2021. augusztus 25-én jelölést indít az elnök és egy Felügyelő Bizottsági tag tisztség megbízási időtartamának lejárta miatt.

A JELÖLÉS

A jelölés időszaka:
2021. augusztus 25 – 2021. szeptember 9. 24.00 óráig (beérkezési határidő)

Ezen időszakban a Szövetség rendes tagjainak jelölését e-mailben várja a Jelölőbizottság az alábbi e-mail címre:

ujjeloles@esoember.hu

A jelöltállítás érvényesen csak a Jelölőbizottság által a Szövetség honlapján a jelölésre történő felhívással egyidejűleg közzétett ajánlóív minta, elfogadó nyilatkozat minta kitöltésével, és a Jelölőbizottsághoz történő visszajuttatásával történhet.

Az ajánlóíven a jelölő tagszervezetnek egyértelműen fel kell tüntetnie – a Felügyelő Bizottsági tagra jelölt kivételével – a jelölt tagszervezet nevét, székhelyét, valamint a tisztségviselői feladatokat ténylegesen ellátó személy nevét, és az ellátandó tisztség elnevezését. Felügyelő Bizottsági tagságra történő jelölés esetén az ajánló íven a jelölendő természetes személy nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét kell a jelölő szervezetnek feltüntetnie a jelölendő személlyel kapcsolatban. Egy tag csak egy tisztségre jelölhető, többes jelölés nem lehetséges.

A tisztségviselői jelöltséghez szükséges, hogy legalább két Szövetségi tag a meghatározott tisztségre jelölje az adott személyt, és hogy az a jelöltséget elfogadja.

Kérjük a tagszervezeteket, hogy olvassák el a Választási Szabályzatot, mely pontosan rendelkezik a jelölés és a választás menetéről!

Kérjük a jelölő tagszervezeteket, egyeztessenek jelöltjükkel, és az ajánlóívet kitöltve, aláírva és AVDH hitelesítve e-mailben küldjék el a Jelölőbizottság számára az ujjeloles@esoember.hu címre!

Kérjük a jelölteket, hogy az Elfogadó nyilatkozatot kitöltve, aláírva, AVDH hitelesítve, a tagszervezet képviselője által aláírva és AVDH hitelesítve, és a bemutatkozásukat a Választási Szabályzat 3.§ (4) pontja szerint és elektronikus úton, e-mailben küldjék el a Jelölőbizottság számára az ujjeloles@esoember.hu címre! A bemutatkozásokat a választási folyamat egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében kérjük előre, hogy a Jelölőívvel együtt azokat is közzétehessük.

A Kitöltési útmutató részletesen tartalmazza helyes kitöltés módját és a beküldés folyamatát.

A „Tájékoztatás az AVDH hitelesítésről” című dokumentum részletesen útmutatót tartalmaz az AVDH hitelesítésről.

A JELÖLŐBIZOTTSÁG

A Jelölőbizottság tagjainak az Elnökség a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány és a Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány szervezetek által delegált személyeket választotta.

A beérkezett jelöléseket a Jelölőbizottság értékeli, összesíti, majd érvényességi és összeférhetetlenségi szempontokat vizsgálva elkészíti a jelöltek listáját (Jelölő ív). Az AOSZ – egyenlő feltételek biztosítása mellett – a jelöltek bemutatkozására a hírlevélben és az AOSZ honlapján lehetőséget biztosít.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Az AOSZ hatályos Alapszabályának X. szakasz 5. pontja rendelkezik a Szövetség Felügyelő Bizottságáról.

AZ ELNÖK

Az AOSZ hatályos Alapszabályának X. szakasz 4. pontja rendelkezik a Szövetség elnökségéről.

A VÁLASZTÁS

A Jelölőbizottsághoz beérkezett jelölések összesítése után az érvényes jelöltek névsora (Jelölőív) és bemutatkozásuk 2021. szeptember 17-től lesz megtalálható ezen a weboldalon.

A Jelölőíven szereplő személyek közül a 2021. szeptember 25-én, szombaton tartandó választó közgyűlésen résztvevő tagszervezeti képviselők szavazata alapján kerül megválasztásra az elnök és egy Felügyelő Bizottsági tag.

A választás lebonyolítására a jelenleg hatályos jogszabályok és az AOSZ szabályzatainak figyelembevételével a felhívásban közzétett módon kerül sor.

Pontos információkat a jelenleg hatályos Választási Szabályzat tartalmaz.

Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a +36 20 575 1919-es telefonszámon, vagy a tagszervezetek@esoember.hu e-mail címen.

Budapest, 2021. augusztus 25.

Kővári Edit
elnök

az Autisták Országos Szövetségének elnöksége és a Jelölőbizottság nevében

MELLÉKLETEK

A felhívás letölthető pdf formátumban.

BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK MINTÁI:

AJÁNLÓÍV elnök jelöléséhez (word és pdf)

AJÁNLÓÍV FB tag jelöléséhez (word és pdf)

Tisztségelfogadó jelölti nyilatkozat elnök (word és pdf)

Tisztségelfogadó nyilatkozat FB tag (word és pdf)

Választási Szabályzat 3. számú melléklete Adatkezelési tájékoztató (pdf)

A JELÖLÉST SEGÍTŐ DOKUMENTUMOK:

Alapszabály

SZMSZ

Választási Szabályzat

Tájékoztatás az AVDH hitelesítésről (pdf)

Kitöltési útmutató