Közgyűlési Határozatok (2021)

A közgyűlés a 9/2021.(IX.25.) számú 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával a Löffler és Orbán Kft-t (Cg.: 01-09-360525, székhely: 1039 Budapest, Attila utca 88., adószám: 10922334-2-41, MKVK nyt.szám: 001722) választja meg 2021. szeptember 25. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő időtartamra az Autisták Országos Szövetsége 2021. üzleti évi könyvvizsgálói feladatainak az ellátására azzal, hogy a megválasztott könyvvizsgáló társaság nevében személyesen eljáró, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló Löffler András (kamarai nyilvántartási szám:003553)