6/2022.(V.21.)

A közgyűlés a 6/2022.(V.21.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15.000.,- Ft –ban határozza meg.