Holnap AOSZ közgyűlés – számítunk Rád!

Kedves Tagszervezeti Vezetők!

Kérjük, ne feledjétek, hogy az Autisták Országos Szövetsége 2018. február 23-án (szombaton) rendkívüli közgyűlést tart. Számítunk arra, hogy az AOSZ éves tevékenységéről és az új vezetők személyéről széles tagsági körben fogunk dönteni, ezért szeretnénk a legfontosabb tudnivalókat újra a figyelmetekbe ajánlani.

Az esemény helyszíne és időpontja:

 • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. A/19 terem)
 • 2019. február 23-án 10.30 óra (a regisztráció 9.30-kor kezdődik. Amennyiben a szavazatra jogosult tagok számát tekintve a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlést változatlan helyszínen és napirendi pontokkal ugyanaznap 11.30-kor tartjuk meg.)
A szavazáshoz szükséges dokumentumok

A rendkívüli közgyűlésen az AOSZ megjelent tagjai titkos szavazással új alelnököt és elnökségi tagot választanak. Kérjük, hogy figyeljetek arra, hogy a szavazáshoz az alábbiak szükségesek, ezek hiányában nem tudtok a szavazati jogotokkal élni. A szavazáshoz a helyszínen kötelezően be kell mutatni,

 • egy a tagszervezet nyilvántartási adatait tartalmazó, a nyilvántartó bíróság által kiállított hiteles kivonatot, valamint
 • a képviselő személy aláírási címpéldányát,
 • amennyiben a szervezet nevében nem a képviselő személy szavaz, a képviselettel megbízott személy meghatalmazását tartalmazó okiratot (csak a közgyűlési meghívó mellékleteként kiküldött meghatalmazás minta fogadható el).

Segítsétek a Mandátum Vizsgáló Bizottság munkáját azzal, hogy a fenti dokumentumokat előzetesen megkülditek számunkra a tagszervezetek@esoember.hu címre 2019. február 22-én 17.00 óráig.

Közgyűlési tájékoztató

A közgyűléssel és szavazással kapcsolatos értesítés ez a hírlevél nem helyettesíti, ezért kérjük, hogy a Közgyűlési tájékoztatóban foglaltakat olvassátok el:
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2019/02/K%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf

Tisztségviselők megválasztása

Kérjük, ismerjétek meg az alelnöki és elnökségi tag tisztségre jelölt személyeket, olvassátok el a bemutatkozásukat. Ezeket a közgyűlési meghívóval és egyéb dokumentumaival együtt az AOSZ honlapján az alábbi linkre kattintva találhatjátok meg: http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2019-02-23/

A rendkívüli közgyűlés további napirendi pontjai:

 • az AOSZ tagjainak éves tagdíjának meghatározása,
 • az AOSZ 2019. évi munkatervének elfogadása,
 • az AOSZ 2019. évi költségvetési tervének elfogadása,
 • DATA projekt beszámoló.
Szakmai tevékenység

Ezen a közgyűlésen döntünk az AOSZ éves munkatervéről és költségvetéséről, amit érdemes előzetesen megtekinteni. Örömteli, hogy a Szövetség anyagi lehetőségeinek javulásának, valamint a külső források hatékonyabb bevonásának köszönhetően az idei évben több már meglevő szolgáltatásunk is kibővülhet!

 • Tartalmas Pihenés pályázat keretösszege emelkedik,
 • animátor programot az óvodás korú gyermekekre is kiterjesztjük,
 • szociális szolgáltatások autizmus szempontú fejlesztése és a férőhelyek számának növelés érdekében koncepciót készítünk.

   

  Emellett a költségvetés továbbra is tartalmazza

 • AOSZ Info-Pont irodahálózat ezévi tevékenységét,
 • DATA projektből megvalósításra kerülő applikáció fejlesztésével és elterjesztésével kapcsolatos lépéseket,
 • az AOSZ szolgáltatásaival, érdekvédelmi tevékenységével kapcsolatos további feladatok, fejlesztéseket.

A 2019. évre szóló munkatervet és a költségvetést az alábbi linken tekinthetitek át

Együttműködéseteket előre is köszönjük, személyes megjelenésetekre feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:

Autisták Országos Szövetségének elnöksége és munkatársai