2012. 10. 17.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésén. Az ülésen a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló ESZCSM rendelet, illetve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló törvény módosítása került napirendre.