5/2016. (I.20.)

Az Elnökség javasolja az Elnökség által megtárgyalt Alapszabály módosítás elfogadását a Közgyűlésnek.