3/2018. (XI.19.)

Az elnökség a napirendi pont részletes megvitatása után az alábbi határozatot hozta:
Az elnök a közbeszerzési eljárást lebonyolító közbeszerzési szakértőnek a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés módosíthatóságára vonatkozó állásfoglalása és a nyertes ajánlattevő szándékainak pontos megismerése után, valamint ebben a körben történő egyeztetést követően, közbeszerzési, jogi, pénzügyi és szakmai érvekre kitérve készítsen előterjesztést az elnökség számára a döntéshez.