2015/2. (I. 29.)

Az elnökség úgy határozott, hogy az AOSZ SZMSZ-ének nyolcadik pontját úgy módosítja, hogy az AOSZ bankszámlája feletti rendelkezési jog együttesen Kővári Edit elnököt és Győrfy Anikó alelnököt, vagy Kővári Edit elnököt és Daniss-Bodó Eszter elnökségi tagot illeti meg.