2014/3. (III. 26.) sz.

A rendkívüli választó közgyűlés helye : Bárczi Gusztáv GYFK Budapest, Ecseri u. 3. Ideje:  2014. május 10. 10 óra  

Határozatképtelenség esetén ugyanezen a napon, ugyanezen a  helyszínen 11 órai kezdettel, lesz megtartva a Közgyűlés.

A közgyűlés napirendi pontjait:

  1. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
  2. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

3./ Az Elnökség beszámolója 2013. évi munkáról

3.1. Elnöki beszámoló elfogadása (az állandó bizottság beszámolóját is tartalmazza)

3.2. Szervező Bizottság beszámolója Kongresszusról

3.3. Beszámoló az AOSZ és a BA Center Kft. jogi és pénzügyi átvizsgálásának eredményéről.

  1. / 2013. évi közhasznúsági beszámoló és mérleg elfogadása
  2. 1. Elnöki beszámoló
  3. 2. Felügyelő Bizottsági beszámoló

 

5./ Az elnökség bemutatja a 2014. évi munkatervet és a 2014. évi költségvetési tervet elfogadásra

6./ Az elnök tiszteletdíjának megállapítása

és elfogadása

7./ Választott tisztségviselők költségtérítésének meghatározása

8./ A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása

  1. / Az új elnökségi tag megválasztása

10./ Tájékoztató az AOSZ-t érintő jogszabályi változásokról

  1. / Alapszabály módosítása és elfogadása

Az Elnök felhatalmazása a módosított Alapszabály aláírására

12./ Tagdíj összegének elfogadása.

A tagdíj összegének az elnökség a 2 ezer forint (természetes személy tagok ) és 10 ezer forint (tagszervezetek) javasolja