2014/2. (IV. 9.) sz.

A 2014. május 10-én tartandó közgyűlés napirendi pontjait a következők szerint határozza meg az elnökség.

A közgyűlés napirendje:

3. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
4. Szavazatszámláló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökének a megválasztása
3./ Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2013. évi munkáról
3.1. Elnöki beszámoló elfogadása (az állandó bizottság beszámolóját is tartalmazza)
3.2. Szervező Bizottság beszámolója a 10. Nemzetközi Autism-Europe Kongresszusról
3.3. Beszámoló az AOSZ és a BA Center Kft. jogi és pénzügyi átvizsgálásának eredményéről.
4. / 2013. évi közhasznúsági beszámoló és mérleg elfogadása
4. 1. Elnöki beszámoló
4. 2. Felügyelő Bizottsági beszámoló
5./ AOSZ stratégia bemutatása
6./ Az elnökség bemutatja a 2014. évi munkatervet és a 2014. évi költségvetési tervet elfogadásra
7./ Az elnök tiszteletdíjának megállapítása
és elfogadása
8./ Választott tisztségviselők költségtérítésének meghatározása és elfogadása
9./ A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása
10. / Az új elnökségi tag megválasztása
11./ Tájékoztató az AOSZ-t érintő jogszabályi változásokról
12. / Alapszabály módosítása és elfogadása
13. / Az Elnök felhatalmazása a módosított Alapszabály aláírására
14. / A tagdíj összegének elfogadása.