2014/1. (VI. 12.) sz.

Az elnökség egyhangú döntéssel megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Zakár Andrásnét.