2/2019 (IV.18)

A 2019. 04. 17-én tartott Bírálóbizottsági ülés BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÍRÁSBELI SZAKVÉLEMÉNYE, DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS DÖNTÉSI JEGYZŐKÖNYV címmel előterjesztett dokumentumban tett Bírálóbizottsági javaslatot megerősítő elnökségi határozat esetén az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a „Szoftverrendszer kialakítása – mobil alkalmazás és a vele szorosan együttműködő webes kezelőfelület és szerver-alapú szolgáltatás – az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 projekt keretében” kiírt közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntéshozatali záradékot aláírja és az eljárás kihirdetett nyertesével a közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó szerződést megkösse.