2/2019 (04.15.)

Az elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett megválasztja Radnai Kingát jegyzőkönyvvezetőnek.