1/2023 (II.09.) Elnökségi Határozat

3 igen szavazattal az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy az AOSZ részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény XIV Belügyminisztérium fejezetében biztosított állami támogatás folyósításáról szóló hivatalos, írásbeli értesítés AOSZ általi átvételének napjától, az állami támogatásról szóló szerződés aláírásának napjáig a következő költségtételekhez rendeljen hozzá forrásokat a “Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommuncikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” című, EFOP-1.1.5-17 pályázat keretében megvalósított DATA szoftverrendszer támogatásának terhére: 

  • HelpDesk hálózat munkatársainak bére és járulékai (egész évre)
  • Tárhely szolgáltatás (egész évre)
  • Informatikai partner (maximum 7 hónapig)