Az AOSZ közgyűlése újabb 4 évre Kővári Editet választotta elnöknek!

2021. szeptember 25-én szombaton, az AOSZ központi irodájában (1053 Budapest, Fejér Gy. u. 10.) tartotta meg az AOSZ rendkívüli közgyűlését. Mivel 10 órakor nem volt szavazatképes a közgyűlés, így az egybegyűltek kötetlen beszélgetés keretében összegezték az AOSZ nyári országjáró rendezvényein szerzett tapasztalataikat. Hasznos információkhoz jutottak a résztvevők, sok kérdés is elhangzott, aminek mentén a közös gondolkodás és munka folytatódhat.

20 tagszervezet képviseltette magát a közgyűlésen, és a részükre előzetesen megküldött dokumentumokból felkészülten hozott határozatokat ezen a napon. Elfogadták az Elnökség 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, valamint jóváhagyásra került az AOSZ 2021. évi munka-, illetve költségvetési terve. Ezt követően meghallgatták a Felügyelő Bizottság beszámolóját is, amit a bizottság elnöke, Nagyné Kovács Ilona ismertetett.

A Jelölő Bizottság képviseletében Harter Árpádné (Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület) összegezte a jelölési folyamat eredményét, amit a jelöltek bemutatkozása követett.

A tisztségviselő választások mindig nagy figyelemmel kísért eseménynek számítanak, kiváltképp, ha elnököt választ az AOSZ közgyűlése.

A jelen lévő tagság egyhangú döntéssel Kővári Editet (Abigél Közhasznú Egyesület) választotta meg az elnöki posztra az elkövetkező 4 évre. Dr. Zakár Andrásnét ( Mi tehetnék érted Autista Otthon Alapítvány) egyhangú szavazással választották meg felügyelő bizottsági tagnak.

A közgyűlés befejezése után a tagszervezetek képviselői tovább beszélgettek az AOSZ jövőbeni feladatairól és céljairól.

Köszönjük mindenkinek a részvételt és örülünk, hogy a rögtönzött “tagszervezeti találkozó” is jó hangulatban és hasznosan telt.

A meghívó, a napirendi pontok és a dokumentumok teljes terjedelemben az AOSZ weboldalán megtalálhatók.

A közgyűlésen készült fotók IDE kattintva megnézhetők.