Változik a súlyosan fogyatékos magánszemély által igénybe vehető személyi kedvezmény 2021-ben

Jövőre nő a súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezménye az adózásnál. A súlyos egészségi problémával élő, fogyatékos emberek részére nagy segítséget jelentenek azok a kedvezmények, amelyek kiadásaikat csökkenthetik. A kedvezmények egy része független az esetleges keresőtevékenységtől, más részük a munkajövedelemhez kötődik. 

Az Szja tv. hatályos rendelkezései szerint a súlyosan fogyatékos magánszemély által igénybe vehető személyi kedvezmény az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg, mellyel a magánszemély az összevont adóalapjának adóját csökkentheti.

2021. január 1-jétől a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját csökkenti személyi kedvezménnyel. (A korábbi szabályozás az összevont adóalap adóját csökkentette a kedvezménnyel.)

Személyi kedvezmény 2021. január 1-jétől

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 1.§-a módosítja a személyi kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket, egyúttal a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 40.§-ából a 29/E§-ba helyezi át a személyi kedvezmény szabályait a 40.§ hatályon kívül helyezésével.

E szerint 2021. január 1-jétől a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapját csökkenti személyi kedvezménnyel. (A korábbi szabályozás az összevont adóalap adóját csökkentette a kedvezménnyel.)

A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

A kedvezmény mértéke is növekszik, A kedvezmény jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve.

Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyben a fogyatékos állapot az erről szóló igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.

A kedvezményt továbbra is a súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe, tehát az, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló fenti kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségnél érvényesíthető a személyi kedvezmény.

A kedvezmény az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.
A kedvezmény mértéke is növekszik, A kedvezmény jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada száz forintra kerekítve.
Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyben a fogyatékos állapot az erről szóló igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.
A kedvezményt továbbra is a súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe, tehát az, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló fenti kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
Fogyatékossági támogatásra jogosult az a tizennyolcadik életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy, aki látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, vagy állapota kromoszóma rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, autista, vagy halmozottan fogyatékos állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, és önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. (l:1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról)

Bővebb információk ITT olvashatók.