Útmutató civil szervezeteknek az új Ptk. és a Civil törvény szabályaihoz

2014-ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznúság feltételeit módosító rendelkezések is változást okozhatnak a civil szervezetek működésében.

A Civil Információs Portálon megtalálható a két segédlet.

És a civil szervezetekkel kapcsolatos főbb jogszabályok:

http://civil.info.hu/jogi-informaciok