Új számítási alap a szociális ellátások terén

A kormány döntése alapján egy új fogalom kerül bevezetésre a szociális ellátások és kedvezmények megállapításánál: ez a „szociális vetítési alap”. Eddig a nyugdíjminimum összege alapján kerültek számításra az alábbi szociális ellátások, ennek a helyére lép a szociális vetítési alap. 

A szociális vetítési alap összegét a jövőben Magyarország Központi Költségvetésében fogják meghatározni. 2023-ban a megállapított összeg megegyezik a nyugdíjminimum összegével, 28.500 Ft, ezért az idén a családok nem fognak változást érezni.

A szociális vetítési alap a következő ellátásokat érinti:

– aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás)

– normatív alapú közgyógyellátás

– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

– szociális intézményi térítési díjak

– egyes méltányossági kérelmek, amelyeknél értékelendő szempont a jövedelmi, vagyoni helyzet

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

– ingyenes tankönyvellátás

– gyermekétkeztetésre való jogosultság

– GYES havi összege

– A szoctv.-ben a “vagyon” fogalmát is befolyásolja a fogalom módosítás

Mivel idén a nyugdíjminimum és az új számítási alap összege megegyezik, túl nagy változások talán nem lesznek. A jövőben azonban a nyugdíjminimum, valamint a szociális kedvezmények, ellátások számítási alapját képező szociális vetítési alap egymástól függetlenül is változhat.

Szövetségünk aggodalommal tekint a változásra, ami az összeg meghatározásától függően, a jövőben komoly érdekvédelmi feladatot is jelenthet.