Tavasszal induló, akkreditált képzések a Kézenfogva Alapítványnál!

A Kézenfogva Alapítvány tavasszal az alábbi témakörökben indít akkreditált képzéseket:

1. A változó jogszabályi környezet kihívásai a fogyatékos személyeket ellátóintézmények számára

A képzés célja:

  1. január 1-től jelentős változások lépnek életbe a szociális szolgáltatások szabályozásában.

Képzésünkön megismerheti a jogszabályi változások részleteit, az egyes fenntartókra a jogszabályi változások folytán háruló kötelezettségeket.

Témáink közül:

  • Hogyan alakul át a szociális foglalkoztatás miben más és miben hasonló a fejlesztő foglalkoztatás? A fejlesztő foglalkoztatáshoz támogatás hogyan igényelhető?
  • Hogyan változnak a támogatott lakhatás szabályai?  Milyen új szolgáltatási elemekkel bővül a támogatott lakhatás? Milyen speciális új szabályai vannak a szolgáltatásszervezésnek?
  • A nagy létszámú fogyatékos személyek otthonainak kiváltása és az újonnan létrejövő támogatott lakhatás szolgáltatások tapasztalatai alapján hogyan kerültek módosításra az  Szt. vonatkozó szabályai?
  • A támogatott lakhatási szolgáltatások tapasztalatai alapján hogyan változnak a térítési díjfizetés szabályai? Mit jelent a támogatott lakhatás esetében a havi ellátmány?
  • Miként változnak az intézményi megállapodás felmondási okai?
  • Hogyan változnak a finanszírozási rendszerbe történő befogadás egyes szabályai?
  • Milyen esetekben kérheti a fenntartó a bíróságtól, hogy a Polgári Törvénykönyv rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket kötelezze a jövőre nézve tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére?

Jelentkezési határidő: 2017. február 6.

2. Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei

 

A képzés célja:

A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.

Jelentkezési határidő: 2017. február 6.

3. Súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek életének kísérése

A képzés célja:

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek gondozásának, nevelésének, fejlesztésének és támogatásának komplex gyógypedagógiai megközelítése és gyakorlata a szociális ellátórendszerben.

A továbbképzési program elméleti részében a hallgatók megismerik a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek harmonikus személyiségfejlődésének feltételeit és a hétköznapokon zajló támogatás alapvető elveit és gyakorlati eljárásait (pl. fejlesztő gondozás, mindennapos tevékenységre nevelés, kommunikáció kialakítása, érzékelés-észlelés és mozgás támogatása), melyek az intézményes ellátás bármely formájában jól beépíthetők a hétköznapi gyakorlatba. A saját élményű gyakorlatok során átélhetik a megváltozott élethelyzetet, egyúttal hasznos gyakorlati megoldásokkal is megismerkednek a mindennapi nehézségek leküzdése érdekében. Az intézményi gyakorlatokon a hazai intézmények újszerű szervezési és tartalmi kezdeményezéseit és gyakorlatát ismerik meg.

Jelentkezési határidő: 2017. március 1.

4. Tematikus esetmegbeszélő csoport szakemberek számára

A képzés célja:

A tematikus esetmegbeszélés feladata, hogy segítse a szakembereket a kliensek helyzetének, állapotának megítélésében, valamint a lehetséges teendők meghatározásában. Az esetmegbeszélő csoport egyrészt a résztvevők tapasztalatainak kölcsönös megosztására, másrészt a szakmai támogató rendszerükből adódó erőforrásokra épít. A csoport a kialakított tematika mentén a csoporttagok aktív közreműködésével tárja fel a hozott esetekkel kapcsolatos esetvezetési, kommunikációs és együttműködési problémákat.

A tematikus csoport kiemelten figyel a fogyatékos ember társadalmi befogadását akadályozó társadalmi és személyiségbeli tényezőkre, a torzító és az együttműködést negatívan befolyásoló jelenségekre. Fontos fókusza a segítő saját kommunikációs és viselkedéses jellemzőinek visszajelzése, csoporttársak által hozott esetekben való felismerése.

 Jelentkezési határidő: 2017. március 1.

A képzések helyszíne:

KézenFogva Alapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 19.

Jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk.

Jelentkezési határidő: a képzéseknél megadott időpont.

Jelentkezési lap letölthető itt.

További információ: Sebestyén Gabriella, Tel: 1/215-5213, sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu

www.kezenfogva.hu/kepzes