Tájékoztató az étkezési térítési díjkedvezményekről 2015.09.01.

Tájékoztatjuk tagjainkat és az érintetteket, hogy 2015. szeptember 1-jétől változtak az étkezési térítési díjkedvezmény megállapítására vonatkozó jogszabályok. A módosítások a bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetést érintik. A jogszabály szerint az ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről a szülőket a bölcsődének és az óvodának kell tájékoztatnia már a gyermek beíratásakor. Ennek ellenére az elmúlt időszakban e témakörben számos megkeresés érkezett az Autisták Országos Szövetségéhez, ezért az alábbi összeállításunkkal szeretnénk segítséget nyújtani az érintettek számára e kedvezmény igénybevételének feltételeiről.

Az ingyenes bölcsődei vagy óvodai étkeztetés tehát azon gyermek után vehető igénybe, aki:

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
– tartósan beteg vagy fogyatékos,
– olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
– olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
– olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészség-biztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (89.408,- Ft),
– nevelésbe vették.

Az EMMI lakossági ügyfél tájékoztatói az alábbi linken érhetőek el:
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/aktualitasok/tanevkezdes-2015

A témával kapcsolatos gyakran ismételt kérdéseket és az azokra adott válaszokat itt olvashatják.

A vonatkozó, 2015. szeptember 1. napjától hatályos jogszabályok teljes szövege az alábbi linkekre kattintva olvasható:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV&celpara=#xcelparam

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR&celpara=#xcelparam