Súlyos fogyatékos állapot miatti adókedvezmény

 Az adókedvezmény jogforrása:

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

 

Személyi kedvezmény

40. § (1)Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény).

(2) Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül.

 

A kedvezmény jogosultja:

A fent megjelölt adókedvezményt a súlyosan fogyatékos magánszemélyek továbbá rokkantsági járadékban részesülők vehetik igénybe, ha összevont adóalapja után adót vontak le vagy kellene levonni és rendelkeznek az adott időszakra vonatkozó, fogyatékos állapotukat kimondó igazolással . A kedvezményt a súlyosan fogyatékos magánszemély helyett a szülő, gyám vagy hozzátartozó nem veheti igénybe, az csakis a fogyatékos személyt illeti meg, saját jövedelmének adója tekintetében.

 

A jogosultság igazolása:

Súlyosan fogyatékos az a személy, aki a 335/2009 (XII.29.) kormányrendeletben rögzített valamely betegségben szenved vagy abban említett fogyatékossággal él. A beteg, fogyatékkal elő személy állapotának végleges vagy átmeneti jellegét szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa állapíthatja meg és állíthatja ki a személyi kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást (49/2009. (XII. 29.) EüM 1.§) rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról. Az előbb említett szakorvosok által kiállított dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa is kiállíthatja az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást (mellékletben).

 

Akinek a végleges súlyos fogyatékosságát 2010. január 1-ét megelőzően, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően már igazolták, a korábban kiadott és 2009. december 31-én hatályos igazolása 2010. január 1-ét követően is hatályosnak tekintendő, helyette új igazolást nem kell kiállítani.

Az 2010. január 1-ét megelőzően kiállított, az állapot ideiglenességét megállapító igazolás utoljára a 2009-es adóévre vonatkozóan használható fel, az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére.

 

Rokkantsági járadék tekintetében, a Kormányhivatalok Rehabilitációs Szakigazgatási Szervei (feladatairól mellékletben a tájékoztató) járnak el (95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet).

pl. Budapest Főváros Kormányhivatala.

 

Az adókedvezmény mértéke

Jogosultsági hónaponként az összevont adóalap adója csökkenthető az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel. 2014. január 1-től 101.500,- Ft 5%-a, azaz 5.075,- Ft/hó.

A kedvezmény az elévülési időn belül, jogosultság esetén, visszamenőleg is érvényesíthető.

 

 

Betegségek után járó adókedvezmény (személyi kedvezmény) (Adóhivatali tájékoztató)

 

Jogszabályi háttér:

 

1., a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 40. §, adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 49. § (3) bekezdés)

 

2., „Személyi jövedelemadó törvény” (1995. évi CXVII. törvény)

 

3.,„…súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről” (335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet)

 

4., „A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról” (49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet)

 

5., „..a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról..”(95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet)