RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST TARTOTT AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Az Autisták Országos Szövetsége 2017. szeptember 30-ára közgyűlést hívott össze, hogy tájékoztassa tagságát az EFOP-1.1.5-17 kódszámú, „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” című felhívásra benyújtott „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projektről.

Az EFOP-1.1.5-17 pályázati felhívás 2017. április 28-án jelent meg és 2017. augusztus 8-án benyújtásra került Győrfy Anikó alelnök koordinálásával.

A projektet az Autisták Országos Szövetsége és az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport konzorcium valósítja meg.

Megvalósítási időszak: 2018.01.01. – 2020.12.31.

Támogatási összeg: 499 693 567 Ft

A projekt céljai: autizmussal élő, és/vagy kommunikációjukban akadályozott, és/vagy intellektuális nehézségekkel küzdő személyek mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása mobil alkalmazási komponenst is tartalmazó innovatív, integrált informatikai rendszer segítségével;

• az applikáció igény szerinti fejlesztését és alkalmazását segítő szolgáltatási pontok kialakítása;
• a szolgáltatás minél szélesebb körű alkalmazhatóságának elérése;
• az applikáció hosszú távú, fenntartható működtetéséhez szükséges IKT háttér és üzemeltetési környezet kialakítása és biztosítása.

A projekt várt eredményei:

• fejlesztett távszolgáltatás = mobil applikáció
• a fejlesztés során 300 autista személy bevonása és felkészítése az applikáció használatára
• 3 elkészült képzési anyag
• a rendezvények által 800 fő közvetetten elért személy
• a mobil applikáció használata tekintetében 3000 regisztrált esetszám

A közgyűlést az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) vezetője dr. Győri Miklós és helyettes vezetője Vargáné Dr. Molnár Márta  tájékoztatta arról, hogy pozitív döntés esetén milyen fejlesztések valósulnak majd meg.
Az Elnökség a közgyűlés döntését kérte ahhoz, hogy pozitív elbírálás esetén a támogatási szerződést az elnök megköthesse, a projektben dolgozó tisztségviselőkkel szerződhessen és a projektet megvalósíthassa. A közgyűlés nagy érdeklődést mutatott a benyújtott pályázat iránt, várjuk a benyújtott pályázat elbírálását, annak eredményét.