Fogyatékossággal élő, SNI tanulókat is vár az ELTE!

Az ELTE kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű (fogyatékossággal élő) tanulók részére.

Az Egyetemen – az országban egyedülálló módon – szakemberekből, gyógypedagógusokból, szociális gondozóból és informatikusból álló központ segíti a speciális szükségletű hallgatók tanulását, fejlődését.

A Fogyatékosügyi Központ feladatait és szolgáltatásai:

  • Minden regisztrált hallgatónak lehetősége van személyi segítőt kérni.
  • Lehetőséget biztosítunk a központban speciális eszközök kölcsönzésére, melyek a tanulást, információ-feldolgozást, egyenlő esélyű hozzáférést segítik.
  • Informatikai, technikai segítséget nyújtunk minden speciális szükségletű hallgatónak

Az ELTE speciális szükségletű hallgatói számára közvetlen támogatást nyújt:

Autizmus spektrum zavarban/Asperger szindrómában érintett hallgatók számára a sajátos információ-feldolgozási stílusból adódó eltérések, nehézségek kezelésében, értelmezhető, áttekinthető információk nyújtását biztosítja, elsősorban az adminisztratív teendők, ügyintézés területén tantárgyfelvétel, vizsgajelentkezés, kérvények benyújtása esetén.  A kampuszon a mindennapi életük tervezését és szervezését segítő stratégiákat, módszereket tanítanak, szociális-kommunikációs készségfejlesztést biztosítanak részükre  Az egyéni készségfejlesztés és tanácsadás mellett csoportokat szerveznek, melynek célja a szociális-kommunikációs készségfejlesztésen túl, hogy közelebb hozza a hasonló nehézséggel küzdő és hasonló érdeklődési körrel rendelkező hallgatókat egymáshoz.

Az iskola a tanulási zavarban (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és ADHD) érintett hallgatók számára specifikus írás-olvasási-számolási, vagy figyelmi nehézségekből fakadó eltérő tanulási stílushoz igazodó tanulási tanácsadást és készségfejlesztést, az időbeosztásban, egyetemi szervezési feladatokban való segítséget nyújt. A hallgatótársakon keresztül jegyzetelő szolgáltatást, egyénre szabott és kiscsoportos tanulásmódszertani tréninget biztosít. A hatékony stressz-kezelés érdekében relaxációs technikákat tanít.

Látássérült hallgatók számára útvonaltanítást végez.  Igény esetén adaptálják a szükséges tananyagokat, digitalizálják a tankönyveket, illetve a tananyagok vizuális elemeit leírással, vagy domborítással teszik hozzáférhetővé. Segítséget nyújtanak a gyakorlatok teljesítéséhez nélkülözhetetlen szemléltető eszközök elkészítésében, prezentációk és előadások megtartásához szükséges ppt-k, vizuális elemek, képanyagok összeállításában és formázásában.

Mozgáskorlátozott hallgatóik számára segítenek az akadálymentes útvonalak megtanításában, a személyi higiéniás feladatokhoz szociális gondozót, a tanuláshoz személyi segítőt vagy jegyzetelőt biztosítanak számukra.

Hallássérült hallgatók számára tanulási tanácsadást, a szövegértés, a  kifejezőkészség, kommunikáció fejlesztését, hallásfejlesztést, kiejtésjavítást, az órai jegyzeteléshez jegyzetelőképzést végzett hallgatókat, a vizsgákhoz pedig jeltolmácsot biztosítanak. Igény esetén tananyagrészek adaptálását, átdolgozását is elvégzik.

Beszédfogyatékos hallgatók számára logopédiai ellátást nyújtanak.

AZ ELTE január 27-én 16.30-tól nyílt napot szervez, melyre elsősorban a speciális szükségletű (sajátos nevelési igényű), egyetemünk iránt érdeklődő középiskolásokat, tanáraikat és szüleiket várják.

A nyílt nap helyszíne: ELTE BTK

Cím: 1088 Bp., Múzeum krt. 4./A épület fszt. 47. (Gombocz Zoltán előadóterem)

A helyszín akadálymentes.

Részvételi szándékát, kérem, jelezze a fogyatekosugy@kancellaria.elte.hu e-mail címen.