MOL Tehetségtámogató Program Művészet-tudomány pályázata 10-18 éves korúaknak

A pályázat fiatal művészek, tehetséges zenészek és ifjú kutatók fejlődését segíti. Számukra egy hangszer megvásárlása, az előadásokra, tudományos versenyekre való felkészüléshez szükséges eszközök biztosítása, vagy egy-egy verseny, kurzus útiköltségeinek támogatása jelenti általában a legnagyobb segítséget. Örömmel közreműködnek abban, hogy tehetségük kibontakoztatásával ezek a gyerekek ne csak saját, hanem környezetük fejlődéséhez, gazdagításához is hozzájárulhassanak.

2015-ben ismét meghirdetik a MOL Tehetségtámogató Program Művészet-tudománykategóriájában pályázatukat 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig, és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség.

Pályázni az alábbi célokra lehet: eszközvásárlásra, amely az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülést, a szakmai fejlődést segíti, vagy útiköltség-térítéshez, amely segíti a pályázók eljutását a hazai és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, valamint az azokra felkészítő szakkörökre, táborokra.

Kik pályázhatnak?
– egyéni (vagy páros) pályázatot nyújthatnak be, akik

– rendelkeznek magyar állampolgársággal, állandó magyarországi lakhellyel és magyarországi közoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat
– 10. életévüket legalább ebben az évben betöltik vagy 18. életévüket legfeljebb 2015-ben töltik be, ill. 18. életévüket már betöltötték, de még középiskolás tanulók lesznek a 2015-2016-os tanévben és még nem tettek érettségit.

– csoportos pályázatot nyújthatnak be iskolai csapatok, csoportok (pl. színjátszó-kör, kórus, tudományos vetélkedősorozaton induló csapat, állandó szakköri csoport stb.).

A pályázat benyújtási határideje (a postai bélyegző dátuma számít): 2015. szeptember 30.

A pályázati támogatásokról a végső döntést az Új Európa Alapítvány kuratóriuma hozza meg legkésőbb 2015. november végéig. Az eredményről minden pályázót írásban értesítenek. A pályázat elbírálásánál az eddig elért eredményeket veszik figyelembe, illetve előnyös elbírálásban részesül az a pályázó, akinek anyagi és családi körülményei ezt indokolják.

A támogatást az alábbi időszakban lehet felhasználni: 2015. szeptember 1 – 2016. augusztus 31.

A pályázatot mellékleteivel együtt egy példányban kell postára adni az alábbi címre:

Új Európa Alapítvány, 1431 Budapest, Pf. 180.

Kérjük, a borítékra írják rá: MOL Tehetségtámogató program 2015 Művészet-tudomány.

Pályázati felhívás – MOL Tehetségtámogató Program Művészet-Tudomány kategória

Részletek:

http://ujeuropaalapitvany.hu/cikk/tehtam_muv_tud