5/2017. (II.25.)

A közgyűlés 5/2017. (02. 25.) számú 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadta a napirendet.