4/2016. (V.14.)

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Doubravszky Júliát, a Szavazatszámláló bizottság vezetőjének.