4/2014. (V. 10.)

A közgyűlés 67 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Gál Juditot a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.