3/2016. (V.14.)

A közgyűlés 29 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Doubravszky Júlia, Egléné Fekete Zsuzsanna és Egle Botond a Szavazatszámláló bizottság tagjának.