Gyógypedagógiai tanterv szerint nevel, oktat
Általános iskolai nevelés-oktatás
Pedagógiai szakszolgáltatás
iskolapszichológiai ellátás
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés
Kollégiumi nevelés-oktatás

Cím: