Gyermeknevelési támogatás

Pénzbeli ellátási forma, melyet havonta folyósítanak a  támogatásra jogosultaknak.

A támogatás összege nem függ a nevelt gyermekek számától, összege a  mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegével, azonos azaz jelenleg 28.500 forint, melyből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le.

Az a  szülő vagy gyám jogosult a  támogatásra, aki legalább három gyermek nevelését végzi.

A támogatás igénybevételének feltételei:

  • A szülő  vagy gyám a  saját háztartásában minimum 3 kiskorú gyermeket is nevel.A gyermeknevelési támogatás a  legkisebb gyermek három éves korától a legkisebb gyermek 8 éves koráig vehető igénybe.
  • A támogatásra jogosult szülő vagy gyám dolgozhat a  támogatás mellett, de  a munkavégzés időtartam nem lehet több, mint hetente harminc óra.A szülő vagy gyám otthonában végzi a  munkát, akkor nincs korlátozás, úgy bármennyit dolgozhat.
  • Bármely szülő igényelheti a  támogatást, amelyik a gyermekkel közös háztartásban és és megfelelnek a  fenti feltételeknek.A támogatás nem jár minden gyermek után, csak egy jogcímen vehető igénybe s csak az egyik szülő veheti igénybe.

Nem jogosult a gyermeknevelési támogatásra:

  • Az a a szülő, aki rendszeres pénzbeli ellátást kap, kivételt képeznek ez alóla   következő támogatási formák: gyermekgondozási támogatás, a gyermekgondozási támogatás mellett végzett munka után járó táppénzt, baleseti táppénzt, az ápolási díjat, a kiemelt ápolási díjat.
  • Nem jogosult az a szülő a  támogatásra, akinek gyermekét ideiglenesen átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, vagy szociális intézménybe helyeztek több, mint harminc napra.
  • Nem jogosult az a  szülő a támogatásra, aki előzetes letartóztatásban van vagy börtönbüntetését tölti.

Ha a szülő, aki a  támogatást benyújtotta jogosult a  gyermeknevelési támogatásra, akkor az a  támogatás a  kérelem benyújtásának pillanatától jár neki.Ha hónap közben nyújtották be a  támogatást, akkor természetesen a  töredék hónapra is megjár, a  támogatás összegét elosztják 30-al is így jön ki az egy napra jutó támogatási összeg.Ezt szorozzák be a  még visszalévő napokkal a  hónapból.A támogatás visszamenőleg maximum 2 hónapra adható.

A gyermeknevelési támogatást ha utólag folyósítják, akkor a  tárgyhót követő hónap 10-ig kerül folyósításra, bankszámlás utalás esetében pedig a  hónap harmadik napjáig kerül folyósításra.

A gyermeknevelési támogatás 2 helyen igényelhető : a lakcím szerinti illetékes kormányablaknál vagy a  Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatánál.

A kérelem benyújtása történhet elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül is de papíralapon is az erre a  célra készített formanyomtatványon.

A papír alapú nyomtatványt a kormányablaknál, a  Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatánál vagy a  polgármesteri hivatalban is beszerezhetjük.Igény esetén az Államkincstár weboldaláról is letölthetjük a  szükséges nyomtatványt!

A gyermeknevelési támogatás méltányosságból senkinek sem ítélhető meg és a  jogosultsági időtartam lejárta után nincs lehetőség méltányosságból történő meghosszabbításra sem.

Az az időtartam, amíg az ellátást folyósítják szolgálati időnek minősül, de nem tekinthető munkaviszonynak!

Forrás: Pályázatfigyelő