Felnőtt Fogódzó Képzés indul Zalaegerszegen

A képzési program célja:

A célcsoport tagjainak segítése a serdülő és felnőttkori autizmussal élők ellátásának szociális, társadalombiztosítási, munkajogi kérdéseiben való eligazodásban, meglévő ismereteik pontosítása, aktualizálása. Segítségnyújtás az egyéni, illetve a szervezett szociális ellátások fajtáiról, az ellátások igénybevételének feltételeiről, módjáról. A képzésben, felsőoktatásban való részvételt támogató lehetőségek megismertetése. A felnőtté válás nehézségeinek leküzdésére, megkönnyítésére „fogódzók”, módszerek adása.

A képzési program célcsoportja:

A program célcsoportját azok alkotják, akik autizmussal élő személyek hozzátartozói, vagy a területen dolgozó szakemberek, illetve mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül érintettek az autista személyek ellátásában, illetve segítésében.

A képzési programba való bekapcsolódás feltételei:

A képzésen való részvétel befejezett iskolai végzettséget nem igényel, szakmai végzettség és egészségügyi alkalmassági nem szükséges. Előzetesen elvárt ismeretek: írás és olvasás készség a tanfolyam tananyagának feldolgozásához.

Egyéb feltételek: kitöltött, aláírt jelentkezési lap

A képzésen való részvétel díjtalan. Ez a képzés az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5/A) „Különös léttel a világban” c. programjának keretében, a FEF 2016 pályázaton elnyert finanszírozásból valósul meg.

A képzésben résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kötünk.

A képzési program óraszáma: 30 óra, ebből 14 elméleti, 16 gyakorlati óra

A képzési program tananyag-egységei:

 1. Felnőttkor és autizmus
 2. Megváltozott munkaképességűek ellátása, cselekvőképesség, gondnokság, támogatott döntéshozatal
 3. További szociális ellátások, egyéb támogatások

A képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:

A képzés ismereteket ad az autizmussal kapcsolatos speciális problémákról felnőtt korban, ill. a felnőtté válás során a következő területeken:

 • felnőtt korúak autizmus-specifikus ellátása
 • az önálló és a támogatott életvitel színterei
 • cselekvőképesség, gondnokság, támogatott döntéshozatal
 • szakképzés, felnőttképzés, munkavállalás
 • megváltozott munkaképességgel, rokkantsággal, fogyatékossággal kapcsolatos ellátások
 • egyéb szociális ellátások és támogatások, kedvezmények

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • a felnőttkori autizmussal járó problémák azonosítása
 • a szülő, a család feladata az autista személlyel való együttélésben
 • az autizmussal élőkre és családtagjaikra vonatkozó jogi háttér értelmezése, munkavégzés, családjog, gyámügy, felnőttképzés jogi szabályai
 • az egyes támogatástípusok mérlegelése, a jogszabályokból adódó lehetőségek felismerése, eligazodás a gyakorlati megvalósításban

A képzés formája: csoportos képzés

A képzési programban résztvevők száma: maximum 15 fő

A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:

A résztvevő munkájának értékelése tananyag-egységenként, modulzáró feladatokkal történik.

Az értékelő rendszer elemei a helyzetgyakorlatok, a képzés közbeni szóbeli visszajelzések, az írásbeli és szóbeli modulzáró feladatok, az egyes tananyag-egységeknél részletezett módon. A képzés során az oktató folyamatosan figyeli az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazását az esetleges újbóli megerősítés érdekében.

A képzés sikeres elvégzését igazoló oklevél kiadásának feltétele:

Valamennyi tananyag-egység követelményeinek teljesítése, a modulzáró vizsgák letétele. A hiányzás mértéke nem haladta meg a 20%-ot tananyag-egységenként és az egész képzésben egyaránt.

A képzés helyszínén teljesítendő időtartam mindhárom napon 9 órától 17.30 óráig tart.

A képzés időpontja: 2017. március 9-10-11.

A képzés helyszíne: Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.

Előadók

Németh Zsuzsanna, pedagógus, autizmus szakember, Autizmus Alapítvány

Dr. Kálozi Mirjam, jogász, Autisták Országos Szövetsége

Vass Mária, érintett szülő

Ez a képzés az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5/A)

„Különös léttel a világban” c. programjának keretében, a FEF 2016 pályázaton elnyert finanszírozásból valósul meg.

A képzési program címe: Felnőtt Fogódzó Képzés

A képzési program engedélyszáma: E-001430/2016/D001

A felnőttképzési programmal kapcsolatosan további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Autisták Országos Szövetsége

 1053 Budapest, Fejér György utca 10.

Telefon: 06 1 354 1073

www.aosz.hu

felnottkepzes@esoember.hu

Nyilvántartásba vételi szám: E-001430/2016