Felhívás vezető tisztségviselők jelölésére! 2020.06.16-26.

Tájékoztatás a jelölési folyamat lezárásáról és eredménytelenségéről:

A jelölési folyamat közben megszüntetésre került a veszélyhelyzet, és ezzel egyidejűleg a FB tagok megválasztására vonatkozó veszélyhelyzeti speciális eljárási rend is, ezért az elnökség úgy döntött, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a korábbi rend szerint bonyolítja le az elnökségi tagok, valamint a felügyelő bizottsági tagok választását. Ez a választási folyamat lezárásra került, a választás eredménytelen, továbbá a veszélyhelyzet megszüntetésével együtt járó jogszabályi változásokra való tekintettel az elnökség új választást fog meghirdetni a veszélyhelyzet előtti korábbi szabályoknak megfelelően.

Felhívás vezető tisztségviselők jelölésére!

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2020. június 16-án jelölést indít két Felügyelő Bizottsági tag tisztség megbízási időtartamának lejárta miatt.

A JELÖLÉS

A jelölés időszaka:
2020. június 16 – 2020. június 26. 24.00 óráig (beérkezési határidő)

Ezen időszakban a Szövetség rendes tagjainak jelölését e-mailben várja a Jelölőbizottság az alábbi e-mail címre:
ujjeloles@esoember.hu

A jelöltállítás érvényesen csak a Jelölőbizottság által a Szövetség honlapján a jelölésre történő felhívással egyidejűleg közétett ajánlóív minta, elfogadó nyilatkozat minta kitöltésével, és a Jelölőbizottsághoz történő visszajuttatásával történhet.

Az ajánlóíven a jelölő tagszervezetnek egyértelműen fel kell tüntetnie az általa jelöltek nevét, szövetségi tagszervezetük nevének, címének feltüntetésével, és azt, hogy mely tisztségre jelöli adott tagot, személyt. Egy tag csak egy tisztségre jelölhető, többes jelölés nem lehetséges.

A tisztségviselői jelöltséghez szükséges, hogy legalább két Szövetségi tag a meghatározott tisztségre jelölje az adott személyt, és hogy az a jelöltséget elfogadja.

Kérjük a tagszervezeteket, hogy olvassák el a Választási Szabályzatot, mely pontosan rendelkezik a jelölés és a választás menetéről.

Kérjük a jelölő tagszervezeteket, egyeztessenek jelöltjükkel, és az ajánlóívet kitöltve, aláírva és AVDH hitelesítve e-mailben küldjék el a Jelölőbizottság számára az ujjeloles@esoember.hu címre.

Kérjük a jelölteket, hogy az Elfogadó nyilatkozatot kitöltve, aláírva, AVDH hitelesítve, a tagszervezet képviselője által aláírva és AVDH hitelesítve, és a bemutatkozásukat a Választási Szabályzat 5.§ (3) pontja szerint és elektronikus úton, egy e-mailben küldjék el a Jelölőbizottság számára az ujjeloles@esoember.hu címre. A bemutatkozásokat a választási folyamat egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében kérjük előre, hogy a Jelölőívvel együtt azokat is közzétehessük.

A Kitöltési útmutató részletesen tartalmazza helyes kitöltés módját és a beküldés folyamatát.
A „Tájékoztatás az AVDH hitelesítésről” című dokumentum részletesen útmutatót tartalmaz az AVDH hitelesítésről.

A JELÖLŐBIZOTTSÁG

A Jelölőbizottság tagjainak az Elnökség a Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány és a Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány szervezetek által delegált személyeket választotta.

A beérkezett jelöléseket a Jelölőbizottság értékeli, összesíti, majd érvényességi és összeférhetetlenségi szempontokat vizsgálva elkészíti a jelöltek listáját (Jelölő ív). Az AOSZ – egyenlő feltételek biztosítása mellett – a jelöltek bemutatkozására a hírlevélben és az AOSZ honlapján lehetőséget biztosít.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Az AOSZ hatályos Alapszabályának 5. pontja rendelkezik a Szövetség Felügyelő Bizottságáról.

A VÁLASZTÁS

A Jelölőbizottsághoz beérkezett jelölések összesítése után az érvényes jelöltek névsora (Jelölőív) és bemutatkozásuk 2020. június 29-től lesz megtalálható ezen a weboldalon.

A Jelölőíven szereplő személyek közül az elnökség tagjainak szavazata alapján kerül megválasztásra 2 Felügyelő Bizottsági tag.

A választás lebonyolítására a veszélyhelyzetre való tekintettel, az alábbiakra való tekintettel kerül sor.

A tagszervezeti vezetők számára, 2020. május 19-én kelt, KI-149/2020 iktatószámú levélben írt tájékoztatása szerint az AOSZ működése érdekében meghozandó halaszthatatlan közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben, – mint például a Felügyelő Bizottsági tag megválasztása – ideiglenesen, a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§-ban írt keretek között, az AOSZ elnöksége dönt. Ezen döntéseket a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 90 napon belül összehívandó közgyűlés elé terjeszti az elnökség, a közgyűlés általi megerősítés, módosítás, vagy hatályon kívül helyezés céljából.

Az elnökség által hozott ideiglenes határozatokat az elnökség a tagok elektronikus levelezési címére (e-mail) fogja megküldeni.

Pontos információkat a jelenleg hatályos Választási Szabályzat tartalmaz.

Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a +36 20 575 1919-es telefonszámon, vagy a tagszervezetek@esoember.hu e-mail címen.

Kelt: Budapest, 2020. június 16.

Kővári Edit
elnök
az Autisták Országos Szövetségének elnöksége és a Jelölőbizottság nevében

MELLÉKLETEK

A felhívás letölthető pdf formátumban.

Beküldendő dokumentumok mintái:

Választási Szabályzat 1. számú melléklete Ajánlóív minta (word és pdf)
Választási Szabályzat 2. számú melléklete Tisztségelfogadó jelölti nyilatkozat minta (word és pdf)
Választási Szabályzat 3. számú melléklete Adatkezelési tájékoztató (pdf)

A jelölést segítő dokumentumok:

Alapszabály
SZMSZ
Választási Szabályzat
Összefoglaló tájékoztatás a jogi személy és nem jogi személy szervezetekre vonatkozó főbb veszélyhelyzeti rendelkezésekről
Tájékoztatás az AVDH hitelesítésről
2020. május 19-én kelt, KI-149/2020 iktatószámú levélben írt tájékoztatás
102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
Kitöltési útmutató