FELHÍVÁS Autizmussal élő személyek támogatása a szociális ellátásban 2021.02.15- 2021.02.19.

Projekt kódszáma: EFOP-1.1.5-17-2017-00007
Projekt címe: DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon

FELHÍVÁS

Autizmussal élő személyek támogatása a szociális ellátásban T-05-001/2020 továbbképzési programban való részvételre szociális szakemberek számára

Az Autisták Országos Szövetsége „Autizmussal élő személyek támogatása a szociális ellátásban” című szociális minősített továbbképzési programjában való részvételre várja a jelentkezőket.

A program engedélyszáma:  T-05-001/2020

A továbbképzési pontérték:   40 pont

A résztvevő által fizetendő részvételi díj: a támogatott képzési program az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” elnevezésű projekt keretében valósul meg, a résztvevők számára ingyenes.

A minősített továbbképzési program heti 40 órában kerül megrendezésre

A program indításának és befejezésének tervezett időpontjai:

Képzési időpont: 2021.02.15- 2021.02.19. 9:00-16:00

A program a járvány helyzetre való tekintettel engedély alapján távoktatás/online képzés keretében kerül megrendezésre.

A jelentkezés határideje: 2021.02.08.

Jelentkezők köre: Autizmusban érintett személyekkel foglalkozó, szociális ellátó intézményben dolgozó szociális szakemberek

A képzési programban résztvevők száma: Képzésenként maximum 25 fő

Jelentkezés menete:

A felhívással kapcsolatban további tájékoztatás a datakoordinator@esoember.hu címen, illetve a következő telefonszámon kérhető: +36 30 898 9464

Szakmai program

A képzés célja a szociális ágazatban dolgozó személyek tudásában a fogyatékosság specifikus autizmus tudás és kompetencia növelése az autizmusban érintett személyek szakszerűbb támogatásának érdekében.

A továbbképzés segítségével a résztvevők elméleti alapismereteket és gyakorlati tudást szereznek az autizmus spektrum fogalmáról, tüneteiről és az autizmusban érintett személyek szükségleteiről. Képet nyernek a spektrum sokszínűségéről, egyediségéről, az egyéni megközelítés fontosságáról. Az autizmus tünetek hátterében álló okok megértése alapozza meg a segítő szakemberek által támogatásra alkalmazott módszerek megértését és elfogadását.

A képzésben hangsúlyosan jelennek meg az autizmus specifikus ellátás evidencia alapú, tudományosan igazolt gyakorlati módszerei. Az autizmus és a módszertani támogatást nyújtó korszerű ismeretek és módszerek elsajátítása elengedhetetlen az intézményes ellátásban élő társaink életében, érdekében a szociális szolgáltatásokban is. A DATA szoftverrendszer a legkorszerűbb és leghatékonyabb formában, vagyis digitális platformon nyújtja fenti ismereteket, a vizuális támogatást, mellyel az autista személyek számára a leghatékonyabb formában, egyénre szabottan és korszerű módszerekkel lehet minden életkorban és minden hétköznapi élethelyzetben segítséget nyújtani.

Ahhoz, hogy a DATA szoftverrendszer az intézményekben élő személyeknek is támogató eszköze legyen, hozzájáruljon életminőségük, testi, lelki egészségük javulásához az ott dolgozó személyeknek meg kell ismerni az autizmus állapotát, minden megjelenési formájában.

Az Autisták Országos Szövetsége, mint felnőttképzési intézmény 2020.szeptember 1-től hatályos új felnőttképzési törvény szerinti nyilvántartási számai:

Nyilv. szám: bejelentés: B/2020/000328

Nyilv. szám: engedély: E/2020/000309