Szeptemberi hírlevél

RENDEZVÉNYNAPTÁR 1999-re

 • Szeptember 18-án 15 órakor szülő-szakember találkozót tartunk. Ekkor, 15.30 órai kezdettel levetítjük Bánki Róza: Nappali álmodozók c. filmjét.
 • Október 16-án 15 órakor szülő-szakember találkozó, a program még nyitott.
 • November 27-én 10 órától szakmai nap. Következő Hírlevelünkben közöljük a programot.
 • December 11-én 15 órától szülőtalálkozó.

 

Valamennyi rendezvény helyszíne a Tamás Alajos Közösségi Ház, Budapest II. ker. Rómer Flóris utca 2-4.

FELHÍVÁS

Kérjük azokat a szülőket, akiknek kiskorú vagy iskolaköteles ellátatlan, vagy az ellátásból kiszorulni látszó autista gyermeke van, és kérjük azokat a Szakembereket, akik ilyenről tudnak, értesítsék az egyesületet, hogy az utazótanári szolgálatot ők is igénybe vehessék. Az értesítést minél előbb várjuk a gyermek nevének, szüleinek vagy gondozóinak nevével, címével együtt az egyesület címén (faxon, telefonon vagy e-mailen is jelentkezhetnek).

 

AZ EGYESÜLET PÉNZÜGYI HELYZETE

Időpont: 1999.   Folyószámla    Lekötött szla.     Pénztári egyenleg    Össz:

(ezer Ft-ban)         (ezer Ft-ban)               (ezer Ft-ban)       (ezer Ft-ban)

01.01.                      384             1,024                       97              1,505

01.31.                      356             1,035                       23              1,414

02.28.                      145             1,047                       53              1,245

03.31.                      261             1,057                       99              1,417

04.30.                        74                857                     108              1,039

05.31.                      718               680                        87              1,475

06.30.                   1,248               688                        18              1,954

A NormatívBt. adatai alapján

 

PÁLYÁZATOK 1999. 07. 16.-I ÁLLAPOT SZERINT 

Sorszám      Pályázat kiírója            Igényelt összeg ezer Ft-ban     Nyert összeg ezer Ft-ban   Megjegyzés

 1.  Országgy. költségv. biz.           2,000   500      működésre
 2.  Budapest Bank Rt        750      elutasítva          hallásterápiára
 3.  ÉFOÉSZ         1,000   1,200   működésre
 4.  Fogy. Gyerm. Közalapítvány    600      elutasítva          utazótanári szolgálat
 5.  Főv. Közgy. Okt. Bizottsága    81        60        táborra (Tokod)
 6.  Főv. Közgy. Okt. Bizottsága    60        60        Autisták Háza megyaszói tábor
 7.  Phare Lien Program     2,600   1,648   hallásterápiára továbbítva
 8.  Főv. Közgy. Szoc. Pol. Biz.     407      407      plakát,évkönyv
 9.  Szoc. és Családügyi Min.         625      300      szakmai napra
 10.  Szoc. és Családügyi Min.         20,000             20,000             ASK építési ktsg.re
 11.  Ifj. és Sport Min.         141      20        nyári táborra

Összesen:         (a kiíróktól)      28,264             23,788             – 4,476

A NormatívBt. adatai alapján

TAGSÁG/TAGDÍJAK

Az egyesület 1989. december 17. és 1999. június 30. között összesen 549 főt regisztrált.

 1. december 31. óta nincs kapcsolatunk (tagdíjtizetés elmaradása miatt) 172 fővel.

1998-ban tagdíjat fizetett aktív tag 322 fő, passzív tag 43 fő, tagdíjat nem fizetett 12 fő.

 1. június 30-ig új belépő 21 fő.
 2. július 31-ig tagdíjat fizetett 221 fő, hátraléka van 113 főnek. Tagdíjbevétel 1999. június 30-i könyvelési adatok szerint: 212 ezer Ft, egyéni többletfizetésekből +42 ezer Ft, a tagdíjbevételi terv szerint a hátralék 96 ezer Ft.

*

Az ESŐEMBER megjelenésének egyéves szüneteltetése után ismét megerősödött az érdeklődés a folyóirat iránt, és egyre több előfizető jelentkezik. Ez a tendencia a III. évf. 2. (júniusi) szám megjelenése után erősödött föl, ennek eredménye, hogy július végéig 12 új előfizető jelentkezett.

A SZÜLŐK POLCÁNAK KÍNÁLATA

Mint arról márciusi számunkban hírt adtunk, a Terézvárosi Gyermekkönyvtárban megnyílt a Szülők Polca. (Címe: Budapest VI., Liszt Ferenc tér 6. Tel: (1) 342-1948.) A kínálatból László Zsuzsa az alábbi könyveket ajánlja autizmusban érintetteknek:

Szülőknek:

* Dr. Kálmán Zsófia: Bánatkő (sérült gyermek a családban)

* Borbély Sjoukje- Jászberényi Márta-Kedl Márta: Szülők könyve

* Kissné Hattner Éva és Alkonyi Mária: Ők és mi… (korai fejlesztés; könyv és videofilm)

* Szabó Borbála: Mozdulj rá (mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény)

* Carl H. Delacato: Miért “más” az autista gyermek?

* Julie Davis: Autista a testvérem

* Theo Peters: Az autizmus az elmélettől a gyakorlatig (Autizmus Alapítvány)

* Marc Segal: Életvezetési útmutató Asperger-szindrómában szenvedő emberek számára

* T. Joliffe-R.Lancschownn- C.Robinson: Egy személyes beszámoló (Autizmus Alapítvány)

* FAMINFO: Együtt az iskolában (sérült gyermekek integrációja)

* Dr. Borbély Sjoukje: Fogyatékos a bölcsődében (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola)

* Kedves Anyuka! Kedves Apuka! Tanácsadó füzet értelmi fogyatékos kisgyerekek szüleinek (ÉFOÉSZ)

Szakembereknek :

* Hogyan szervezzünk konferenciát?

* Hogyan írjunk pályázati programot?

* A kezdet (a csoportvezetésről)

* Egyesületi címtár

* Kórházi szervezetek és intézmények

* Egészségkárosodott emberek országos jelentőségű szervezetei

* Tájékoztató a Budapesten és környékén élő emberek, segítőik és szakembereik számára

* Támasz fogyatékosoknak (jogszabálygyűjtemény, NEVI)

* A fogyatékos gyermekeket nevelőknek a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi. LXXXIX törvényről

* T Fodor Zsuzsanna-dr. Tokodi István: Tej- és tojásallergia, tejcukor-érzékenység (recept)

* T Fodor Zsuzsanna-dr.Tokodi IsNán: Lisztérzékenység és lisztallergia

* Integrált nevelés (Szöveggyűjtemény, Nyíregyháza, 1997)

* A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai

Könyvtári órák: hétfőn, szerdán és pénteken 13-19 óráig, kedden 12-16 óráig, csütörtökön 13-16 óráig.

HÍREK AZ EGYESÜLET ÉLETÉBŐL

Az egyesület által kezdeményezett szakmai munkacsoport megalakítása jó ütemben halad. Felhívásunkra eddig 48 szakember jelezte, hogy szívesen részt venne a csoport munkájában. A jelentkezők túlnyomó része gyógypedagógus, de van közöttük pszichológus, pszichiáter és orvos is. Várjuk a további jelentkezéseket, és szeretnénk, ha asszisztensek, szociális munkások is jelentkeznének. A tervezett munkacsoport az egyesületen belül működik majd, de önálló vezetéssel, programmal és költségvetéssel.

*

Megalakult Szegeden is a Szülőklub az autistákat nevelő szülők, segítő pedagógusok és az önkormányzat jóvoltából. Szeptemberben szakmai konferenciát szerveznek, melyre egyesületünk is hivatalos. A konferenciáról – a győri rendezvényhez hasonlóan – beszámolunk az ESŐEMBER hasábjain. A Szegedi Szülőklub megbízottja Harter Árpádné, címe: 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 114. IV./20.

*

Sokan érdeklődtek az ELA terápia elérhelősége iránt. Itt közöljük, hol kapható a terápia anyaga és további infomációk: Jacqueline Stark, Ph. D. Kraftgasse 5/2/19 A-1020 WIEN, AUSZTRIA. Megjegyezzük: a terápiára kiképzett szakember útmutatása nélkül a módszer nem alkalmazható sikerrel. A tanári kézikönyvnek magyar fordítása nincs. A november 27.-i szakmai napra meghívtuk Rosemarie Dresslert (Autistenhilfe Wien), a terápia bécsi szakértőjét, akinek előadása után remélhetőleg itthon is sikerül a módszer bevezetéséhez támogatást szerezni.

KITEKINTÉS

A secretinről (a június 25-i budapesti előadást követően) július 1-én Salzburgban is előadást tartott dr. Horváth Károly – adta hírül a bécsi AUTISTENHILFE c. folyóirat.

*

AUTISM 2000 címmel másodszor kerül sor nemzetközi müvészeti kiállításra Glasgow-ban, a Galery ot Modern Art termeiben. Információ: The Scottish Society for Autism Tel: 01259/72004. E-mail: ssac@autism-in-scotland.org.uk

Szerkesztette: Kocsis Alajos

AUTISTÁK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE

1161 BUDAPEST, Kossuth Lajos utca 16.

Tel: (1) 405-4731 Fax: (1) 405-3863