Secretin – a jelenlegi helyzet

Egy év telt el azóta, hogy secretinnel kezelt autista gyermek “drámai javulásáról” szóló hírek kaptak lábra. Mint minden új gyógymód, ez is nagy elragadtatást szerzett a szülők körében, főként a fiatalabb gyermekek szüleinél, míg több óvatosságot vagy elutasítást a legtöbb szakértő körében, vagy azon szülők esetében, akik korábban már többször és többfajta kúrával próbálkoztak. Talán maga a secretin is többféle. Biztosan van egy logikus mérték és egy elméleti határ a racionális használatánál. 

Azóta, a meglehetős publicitás és a széles körű alkalmazás ellenére, a helyzet alig érezhetően lett átláthatóbb. Azóta is csak várunk az eredményes klinikai kísérletekre és annak publikálására, hogy a biztonsági feltételek adva vannak, a kísérleti eredmények reprodukálhatók, akár állatkísérletek esetében. Bár azért szivárogtak ki hírek a kísérletekről, amelyeket lefolytattak, és a gyakorlati tapasztalatok felhalmozódásáról. Ezek a beszámolók jóllehet anekdotikusak, mégsem értéktelenek. 

A secretin nevű hormon messze több, mint pusztán laboratóriumi érdekesség. Arra használják, hogy a hasnyálmirig működését vizsgálják vele, azt, hogy milyen kapacitásban, milyen egyéb körülmények között képes stimulálni a hasnyálmirigyet a peptid enzimek termelésére. Utalva az autizmus okának egyik elméletére (az opiát-túltermelődés) a morfinhoz hasonló anyagok aktivitása néhány élelmiszer nem tökéletes emésztéséből is eredhet, különösen koffein, tej és tejtermék, búza- és más gabonafélék fehérjéjének fogyasztása esetén. Ezek a fehérjék eljuthatnak az agyba, és így az autizmust okozó szimptómák sorát szaporítják. A secretinből nyert peptid enzimek növelik ezen anyagok lebontását, és ezáltal az autizmus szimptómái javulhatnak. 

Használ-e a secretin? 

A korábbi kísérletekben használt secretint (Ferrings esetében) és néhány jelenlegi tanulmány szerint (Secrepan és Gaspretin) sertésből vonták ki, és ez látványosan különbözött az emberi hormontól. A kutatók aggódtak, hogy a secretin idegen eredete esetleg antitestek termelődéséhez vezethet az egyénben, de erre nem igen utalnak adatok, már csak azért sem, mert ezek a kísérletek klinikai jellegűek. Rendelkezésre áll ugyanis mesterségesen előállított secretin a Secrelux és ez minden bizonnyal tisztább mint amit a sertésből vontak ki. El kell még telnie némi időnek legalább egy évnek, mielőtt a biotechnológiailag kifejlesztett változat átesve a tesztelésen, piacra kerül (ha az engedélyező hatóságok is elégedettek lesznek vele). 

Hogy működik-e a szer, az attól függ, kit kérdezünk felőle. Némelyek úgy vélik a hatékonyság a szülői és a kutatói beszámolók némileg szubjektív becslésén alapul. Az alábbi becslések nagyon széleskörűek ugyan, de azért némi figyelmet érdemes fordítani rájuk. 

A szülők kb. 10%-a érez drámai javulást, 30%-uk érzi úgy, szemmel látható fejlődés következett be. Újabb 30% nem biztos ebben, és a még hátralévő 30% nem számolt be fejlődésről. (Csekély részük rosszabbodást tapasztalt.) Eltekintve az átmenetileg magasabb testhőmérséklettől és némi hiperaktivitástól, a kezeléseknek nem volt semmi valóban káros mellékhatásuk. Természetesen az orvosok nem használták volna a secretint ha nem lettek volna meggyőződve arról, hogy ez betegük javára válik. Sokuk jól érzékelhető javulsról számol be némelyikük akár 90%-os elégedettségről. 

Klinikai kísérletek 

Amint már korbban említettük a klinikai kísérletek nem úgy mentek végbe, hogy lehetett tudni, milyen kritériumok és követelmények közepette történt a kísérlet. De öt további tanulmányról szóló beszámoló került napvilágra. Ezek a jelentések ugyan alkalmatlanok arra, hogy a kísérlet részleteiről tudósítsanak, néhány jellegzetesség azonban figyelemreméltó. Sajnos a szülők és az orvosok optimizmusát nem elemezték ezek a korai jelentések. Két tanulmány egész enyhe javulásról tudósít. Három jelentés nem találja hatékonynak a kísérletet, de ezek közül az egyik, negatív tapasztalatokat szerző kísérletező úgy érezte, hogy meg kell ismételni azokat a kísérleteket, amelyek valamivel kecsegtethetnek. Még váratnak magukra azokról a kísérletekről szóló beszámolók, amelyek megfelelnek a tudományosság biztonsági követelményeinek. 

Látnivaló tehát a jelentős eltérés a szülők és a szakemberek megfigyelései, és a kísérletek eredményei között. Lehetséges, hogy a szülők becsapják magukat, elszántan bízva a javulásban, vagy túlzottan figyelik gyermekeiket. De ez úgyis mindegy, ha a javulás ténylegesen bekövetkezett, (példul nem lehet mással megmagyarázni, miért oldódik meg az éjszakai bevizelés problémája), ezek a tények azonban elárulják, hogy az alany állapotában bekövetkezett javulás nem a szülő vágyainak következménye. 

Sok szülő kísérletezik ily módon a secretinnel, míg mások inkább a “még várunk és majd meglátjuk” álláspontját képviselik. Ahogy korábban is jeleztük, nem állnak rendelkezésre adatok a kísérletek hatékony biztonságára vonatkozóan, és oly sok szülő kísérletezett így mintegy “vaktában lövöldözve”.  
Van esetleges kockázat. Végül is a hasnyálmirigy egy eléggé érzékeny szerv, és a secretin jelentős hatást gyakorol a szervezet egészére. Szerepe lehet a gyermek növekedésében és fejlődésében, így az állandó gondoskodás és az óvatosság elsődleges fontosságú. 

Sok szülő próbálkozik a szer bőrön keresztül való alkalmazásával, amikor a secretin nagyon csekély mennyisége jut a bőrre egy adalékanyag (ilyen például a DMSO) segítségével, amely meggyorsítja az anyag átjutását a bőrön. Bár az eljárás által kiküszöbölhető a rendszeres, öthetente ismétlődő infúziós kezelés összes kellemetlenségeivel együtt, használata csak orvosi felügyelet mellett történhet. 

Más szülők a homeopata secretint részesítik előnyben, és most került forgalomba Angliában egy jó minőségű termék, az Ainsworths. Természetesen az ilyen termék annyira fel van hígítva, hogy ez tulajdonképpen nem valódi secretin (a hatékony adag ennek 24-szerese) de a homeopata elvek1 érvényesülnek ebben a szituációban. Egy mintegy 600 személyt felölelő vizsgálatot végeznek jelenleg a szülők megelégedettségéről. 

Következtetések 

Sajnos a secretin biztonságát és használhatóságát illetően sok az elutasító vélemény, és csak reméljük, hogy a félreértések hamarosan tisztázódnak. A jósolt széleskörű mellékhatások nem igazolódtak be, de jelenleg a szer előnyei sokkal kisebbek mint azt a korábbi tévé-, sajtóbeszmolók alapján feltételezték. Eközben a szülőknek és az orvosoknak választaniuk kell a korlátozott tudás és a megértés alapján. Reméljük és várjuk azonban, hogy ez a helyzet a közeli hónapokban javulni fog. 

Éppen azért, mert néhány embernek előnyös a secretin használata, figyelemreméltó a szer. A secretin története sok kutató figyelmét irányítja az emberi testre, mint egységre és ezáltal az autista személyeket holisztikusan2 gyógyítják, nem pedig ezek kizárólag magatartásbeli és pszichológiai abnormitásaira koncentrálva. 

Hartayné Kelemen Éva 
fordítása


Jegyzetek: 

1Lásd: Esőember 2000. IV. évf. 1. szám Segít-e a homeopátia az autistáknak? 
2holisztikus – az embert a maga teljességében, testi, lelki, szellemi egységében figyelembe vevő szemlélet- és látásmód – Faragó Ferenc – Auti kisszótár