Rudolf Steiner

Rudolf Steiner (1861-1925), aki a filozófia doktora volt, az élet számos jelenségét kutatta. Kutatási eredményeit ma széles körben hasznosítják a gyakorlatban. Így az ő nevéhez kapcsolódik a nevelésben a Waldorf pedagógia, a gyógyászatban az antropozófus orvoslás, a gyógypedagógiában az antropozófiai gyógypedagógia, a művészet, az építészet, a festészet, a euritmia és beszédformálás területén megismert új módszerek, továbbá a mezőgazdaságban a biodinamikus elveken működő gazdálkodás…

 

Steiner célja az volt, hogy az élet lelki és gyakorlati aspektusaiból egységes oktatási, ökológiai és terápiás rendszert alkosson, amely az egészséges lelki és testi fejlődés alapjait adná meg. Ebből az elméletből kiindulva később számos iskolát és kutatóintézetet hoztak létre, az ún. Rudolf Steiner-iskolákat, amelyekben a fogyatékos vagy a beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekeket teljes személyiségük fejlődésére koncentrálva próbálják visszavezetni a társadalomba. (Cambridge Enciklopédia – Mecenas Kiadó, 1992)…

 

1954 igen jelentős dátum a Camphill mozgalom életében, mert az első felnőtt otthont, közösséget akkor hozták létre. Dr. Karl König ebben az időben kezdett el harcolni a hatóságokkal, hogy minden gyereket – függetlenül attól, hogy fogyatékos-e vagy sem – lehet és kell is tanítani. Ezt az igényt az angol hatóságok akkor még mereven elutasították. A harc halála után is tartott egészen 1974-ig, amikor végre kimondták, hogy minden gyermek tanköteles…

 

Felnőtt Camphill – Camphill farmok: 25 éves kortól kezdődően kerülhetnek ide a fiatalok. Az előző szinteken elsajátított, megtanult tevékenységeket itt naponta használják, és rendszeresen dolgoznak. Ezeken a farmokon komoly munka folyik, ugyanis a farmok mint önellátó, önfenntartó gazdaságok működnek. Piacképes termékeket állítanak elő¸ termelnek meg, melyeket elsősorban a környező Camphill intézmények vásárolnak meg.

 

(Részletek a Magyarországi Camphill Egyesület c. kiadványból)