Portugáliában jártunk

A portugálok országos autizmus szervezetének, az APPDA-nak a vendégei voltunk október 11. és 15. között. Az APPDA – A Fejlődési Rendellenességek és az Autizmus Portugál Szövetsége, székhelye Lisszabonban van. Az APPDA-t olyan érintett szülők csoportja alapította, akik nem találtak megfelelő oktatási ellátást autizmussal élő gyermekeiknek.

 

Az alapításkor az volt az elsődleges, hogy a londoni modellt követve létrehozzanak egy iskolát, ahol az oktatási módszerek megfelelnek az autizmusspecifikus szükségleteknek. Jelenleg a szervezet „feje” egy ugyancsak érintett szülő, Isabel Cottinelli, az ő, most már felnőtt korú fia az első, integráltan tanított diagnosztizált portugál.

Az APPDA kilenc tagszervezetből áll, további kettő csatlakozása látogatásunkkor épp folyamatban volt. Minden tagszervezet más-más megyében működik, és más-más feladatot lát el. Vannak tagszervezetek, amelyek felnőtteknek nyújtanak ellátást; vannak, amelyek az érintett szülőknek adnak felkészítést, támogatást, vagy éppen pedagógusoknak tanácsadást.

A szervezetek szolgáltatási sokszínűsége hasonló az ESŐ-ERNYŐ Hálózatban működő szervezetekéhez, de míg a portugál szervezetek megyéket képviselnek az országos szövetségben, az ESŐ-ERNYŐ szervezetei régiókat fednek le.

A portugál szövetség állami támogatásból működik, a támogatást továbbadja  tagszervezeteinek konkrét projektekre, feladatokra. A tagszervezetek anyagilag is függetlenek a portugál szövetségtől, a működési költségek előteremtése a tagok feladata.

Az ESŐ-ERNYŐ Hálózat szervezetei szintén önállóak, az AOSZ főként eszközök biztosításával (laptop, nyomtató) segítette működésüket 2009-ben.

 

Tanulmányutunk során látogatást tettünk az APPDA lisszaboni és setúbali szervezeténél.

Lisszabonban egy oktatási és bentlakásos intézményt látogattunk meg, Setúbalban pedig egy szülőszervezet mutatta be működését, tevékenységeit.

 

Az oktatási rendszer változása – iskolalátogatás

 

Jogerős törvény 2008-ban született Portugáliában, mely kimondja, hogy a speciális iskolákat azonnali hatállyal fel kell számolni, és az ott tanulókat integráltan kell tovább tanítani. Ennek következtében az oktatási modellt átszervezték, háromszintű iskolamodellt hoztak létre.

Az első szinten tanulnak a 6–10 évesek, a második szinten a 10–14 évesek, és a harmadikon a 14–18 évesek. Ezek az iskolatípusok külön épületekben kaptak helyet, de a három iskolatípus egy intézményt alkotva egy igazgatóság alá tartozik.

Az iskolatípusok szétválásának lényege nemcsak a gyermekek különböző fejlettségi szintjének éles kirajzolódásában keresendő, hanem ezek a szintek az integrálás mélységének lépcsőfokai is. Ebből következik, hogy az első szinten az integrálás még csak lokális formában történik meg (mi egy ilyen iskolát látogattunk meg).

Az APDA lisszaboni iskolájában a következőket tapasztaltuk: az épületen belül szegregáltan működik a hatfős speciális autista csoport, elsődlegesen a TEACCH tanulási program alapján haladnak. A hat, különböző képességű autizmusban érintett gyermekkel három felnőtt dolgozik folyamatosan.

Az autizmusban érintett személyek oktatásának színvonalasságában az APPDA fontos szerepet játszik, hiszen Portugáliában ők azok, akik az autizmusban legjobban képzettek, a legtöbb tapasztalattal bírnak.

A 2008-as törvény lebonyolításában is meghatározó szerepet játszott az APPDA. A szervezet a mai napig utánköveti az autizmusban érintett tanulók oktatását, hiszen amikor ezt a törvényt bevezették az állam nem az iskoláknak adott pénzt, hogy átképezze a már meglevő pedagógusokat, hanem az APPDA-nak, hogy hozzon létre egy speciális teamet, amely segíti az iskolák átállását. A háromtagú team beszédterapeutából, speciális mozgásterapeutából és egy pszichológusból áll.

A team hetente egyszer meglátogatja az iskolát, de ha a pedagógusok felkészültségi szintje megkívánja, akkor akár hetente többször is eljönnek hozzájuk: tanácsokat adnak, segítenek előkészíteni a foglalkozásokat, hogy azok mindig megfelelően színvonalasak és szakmailag helytállóak legyenek, és persze a gyerekekkel egyéni fejlesztés keretében is foglalkoznak.

Portugáliában az iskolák nem tudnak délutáni ügyeletet biztosítani, ilyenkor a gyerekek átmennek az APPDA-központba, ahol a fejlesztések, felmérések, speciális terápiák folynak.

Hronyecz Ildikó – AOSZ

Pandur Zsófia – Aura Egyesület