Olga Bogdashina könyve magyar nyelven

Rövidesen megjelenik az Autisták Országos Szövetsége és a Geobook Kiadó közös gondozásában a szibériai származású, Nagy-Britanniában élő “szakember-szülő”, Olga Bogdashina Az érzékelés és észlelés sajátosságai az autizmusban és az Asperger szindrómában című könyve, ami ismét egy elszánt kísérlet arra, hogy közelebb kerüljünk, a “különös gyerekek”, az autizmussal élő emberek sajátos világához. 

A szerző négy évvel ezelőtt, a Lisszabonban megrendezett Európai Autizmus Konferencián mutatta be frissen megjelent könyvét. A magyarországi résztvevők néhány hónappal később beszámoltak erről, a konferencián való részvételüket is szervező AUT-PONT Alapítvány békéscsabai “Elmondom hát mindenkinek…” című szülő-szakember találkozóján. Ott, és számos más helyen, több szülő és szakember is hallhatott arról a szemléletről, amellyel Bogdashina az autizmus megértéséhez közelít.

A múlt év őszén szintén Békéscsabán, a “Mentés másként” című kétnapos konferencián személyesen is szemtanúi lehettünk annak a figyelemnek, tiszteletteljes együttérzésnek és megértésnek, ahogyan az autizmussal élő emberek beszámolóiból merítve keresi a bajok, nehézségek okát és a hozzájuk vezető utat. (Az Autisták Országos Szövetsége ekkor döntött úgy, hogy megvásárolja a kiadás jogát, és lefordíttatja a könyvet.)

Most megjelenő könyvében Bogdashina az autizmusban gyakran tapasztalható viselkedési megnyilvánulások hátterét vizsgálva az ingerfeldolgozási és az ezekkel összefüggésbe hozható gondolkodási folyamatok lehetséges buktatóit igyekszik azonosítani. Számos példával támasztja alá, hogy az autizmussal élő embereknek milyen súlyos nehézségei lehetnek a környezetből feléjük áradó jelzések észlelésével, értelmezésével, rendszerezésével és a mindennapi tapasztalatok tanulságainak célszerű felhasználásával.

A hetvenes évekből ismert Delacato összefoglalóitól az utóbbi évtizedek során összegyűlt pszichológiai és idegrendszeri kutatások eredményeinek áttekintéséig, saját szülői és szakmai következtetéseit foglalja rendszerbe. Gyakorlati, a fejlesztést, oktatást, a mindennapi együttélést segítő árnyalt megfigyelési szempontokat és megközelítési stratégiákat ajánl, amelyek fontos és gyakran súlyosan hiányzó részleteit jelenthetik – kell, hogy jelentsék – a jelenleg tudományosan igazolt, ám sajnos a még most is kevés – ha nem egyre kevesebb – helyen alkalmazott alternatív, autizmusspecifikus megközelítési módszereknek

A magyar kiadás nyelvezetében arra törekedtünk, hogy a szakemberek mellett, velük együtt, minél több szülőnek is érthető és hasznosítható legyen a könyv tartalma. Ez persze nem volt mindig könnyű, mert a számunkra magától értetődő mindennapi “neurotipikus”, “magabiztos” működésünk kevéssé késztet bennünket arra, hogy e bonyolult folyamatokat, és a leírásához szükséges kifejezéseket részleteiben is megismerjük, így még szavunk is alig van, ezek megértéshez. Olga Bogdashina könyve segíthet bennünket abban, hogy elgondolkodjunk: “…az autistáknak tudományos alapon kell azokat a mindennapi helyzeteket megfejteniük, amit a nem autisták ösztönösen megértenek…” 
Az autizmussal élő embereknek nagy szükségük van a megértésre, e nélkül nincs elfogadás és jó segítség számukra sem.

A könyv 2008. október elején jelenik meg. A megrendelés módjáról honlapunkon és a Hírlevelekben tájékoztatjuk olvasóinkat.

Prekop Csilla 
gyógypedagógus, a könyv szakmai lektora