Oktatási program és tananyag kulcsembereknek

Beszámoló a TÁMOP 5.4.5. – “A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása” című kiemelt projekt, “Speciális képzési programok” témakör, Autista személy “kulcsembere” képzési program kidolgozásáról 

Szakmai fórumokon és a nyilvánosság számos helyszínén, így ennek a lapnak a hasábjain is gyakran halljuk-olvassuk: kevés az autizmusban képzett szakember, és a közvetlen szakmai ellátó hálózaton kívül még kevesebben vannak, akik értően fordulnának az autizmussal élők nehézségei felé.

A TÁMOP 5.4.5. – “A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása”- című kiemelt projektjében (részletek a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány honlapján: www.fszk.hu) lehetőségünk nyílt olyan képzési program kidolgozására, mely erre a kérdésre igyekszik megoldást találni. A kiemelt projekt fő célja az egyenlő esélyű hozzáféréshez és teljes akadálymentes környezet létrehozásához szükséges tudás és ismeretanyag létrehozása, és átadásának, terjesztésének kidolgozása. A felkérés olyan oktatási program és tananyag kidolgozására szól, amelynek segítségével az autizmussal élő személyeket és családtagjaikat segítő, “autizmus-szemüveget viselő” (egy autizmussal élő kisfiút nevelő édesanya megfogalmazása) szakemberek, “kulcsemberek” képzése valósítható meg.

A munkára négy főből álló munkacsoport alakult, melynek tagjai pályázat útján nyerték el ezt a tisztséget. A munkacsoport tagjai: Mahlerné Köfner Anikó gyógypedagógus, Őszi Tamásné gyógypedagógus, Schenk Lászlóné érintett szakértő és Simó Juditgyermekpszichiáter, a munkacsoport vezetője. A csoport munkáját a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány több munkatársa segíti, a témacsoport vezetője Kovács Zsuzsanna. Megbízásunk tíz hónapra szól, ebben az időszakban feladatunk egy 90 órás képzési program kidolgozása és az ismeretanyag átadásához szükséges tananyagbázis létrehozása, továbbá a tapasztalatok gyűjtéséhez egy próbatanfolyam megtartása.

Mi is a “kulcsember”?  
Valószínűleg nem tévedek akkor, amikor azt gondolom, hogy mindannyian mást értünk ez alatt a fogalom alatt. Hosszú viták és közös gondolkodás után alakítottuk ki közös álláspontunkat: olyan szakemberek képzését tűzzük ki célul, akik a saját területükön magasan képzettek, rendszeres kapcsolatba kerülnek autizmussal élő gyerekekkel, felnőttekkel, családtagjaikkal és speciális problémáikkal, ugyanakkor kevés specifikus tudással és rálátással rendelkeznek az autizmusspektrum-zavarokat illetően.

Formálódó képzési programunk intenzív érzékenyítő tanfolyam, alapvető elméleti ismeretek nyújtása mellett szemléletet, gondolkodásmódot, “autizmus-szemüveget” igyekszik majd átadni a hallgatóknak. Az elméleti ismeretek kiterjednek az autizmussal kapcsolatos általános, legkorszerűbb tudásra, az intervenciós stratégiákra és az ellátás jogi, szakmai, szervezeti kereteire. Mindezeket figyelembe véve, képzési programunk a következő címet viseli: “Autizmus szempontú info-kommunikációs akadálymentesítés a szolgáltatásokban – Az autizmus szempontú, info-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei szolgáltatók és a szolgáltatásszervezők számára”.

Meggyőződésünk, hogy  
a tanulás leghatékonyabban aktív, együttműködő formában várható, ezért a képzés erősen támaszkodik a hallgatók aktivitására, saját élményeire, tapasztalataira. A képzés teljes folyamatán keresztül követjük az autizmussal élő emberek ellátásában meghatározó gondolkodásmódot, oktatási, fejlesztési módszereket. Tehát az oktatásban a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt kap a struktúra, a kiszámíthatóság, előrejelzés, a megfelelő vizuális segédanyagok biztosítása. A képzés során törekszünk a konzultatív, sok gyakorlatot, kiscsoportos munkát, elemzést tartalmazó munkamódra, pozitív megerősítésre, egyértelmű visszajelzésre, az egyéni érvelés, cáfolás, gyűjtőmunka beépítésére. A hallgatók és természetesen a képzők eredményes munkáját több segédanyag segíti majd. Az elkészülő tanári kézikönyv garanciát jelenthet az állandó és magas szintű szakmai minőség biztosítására. A hallgatók megértését, tanulását sok filmrészlet, szemelvénygyűjtemény, változatos és új szakirodalmi anyag (pl. a National Autistic Society oktatófilmjei és szakanyagai) valamint az interaktív, kooperatív oktatási forma segíti.

A képzés hallgatói  
minden bizonnyal igen heterogén csoportot alkotnak majd, hiszen erre a képzésre a teljes humán szolgáltatói szféra szakembereit, az oktatásügy, az egészségügy, a szociálisügy, gyámügy intézményeiből, valamint ezen intézmények fenntartói szakterületein dolgozókat egyaránt várjuk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Képzést szeretnénk nyújtani többek között azoknak a többségi óvodákban, iskolákban dolgozó pedagógusoknak, akik vállalják autizmussal élő gyerekek integrált oktatását, nevelését; vagy azoknak a szociális munkásoknak, akik a szociális szféra számos területén segítik, gondozzák az autizmussal élőket és családjaikat; azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik autizmussal élők egészségügyi gondozását végzik; vagy azoknak a közhivatalnokoknak, akik a közigazgatás területein segítik az érintetteket. Tehát várjuk a képzésre az óvodák, iskolák, szociális intézmények, egészségügyi intézmények vagy önkormányzatok dolgozóit is! Ugyanakkor homogénnek tekinthetjük a hallgatói csoportot abban a tekintetben, hogy ki-ki a saját szakterületén és kompetenciáján belül, de elkötelezetten és értően törekszik az autizmussal élők megsegítésére. Célunk, hogy a képzés hozzájáruljon ahhoz, hogy a diagnózistól az időskorig olyan értő szakember-környezet kísérje az autizmussal élők életét, akik “autizmus-szemüvegük” segítségével át tudják hidalni a sajátos szociális-kommunikációs nehézségekből fakadó gondokat.

Ez a képzés nem tudja pótolni a graduális és posztgraduális autizmusképzés súlyos hiányosságait, nem is célja. Segítségével azonban lehetőség nyílik olyan szakemberhálózat kialakítására, amelynek tagjai valódi megértéssel és tudással kísérhetik, segíthetik az autizmussal élőket a közösségi beilleszkedés, a tanulás, munka, szabadidő és a mindennapok számos területén.

Dr. Simó Judit 
gyermekpszichiáter