MSZP-SZDSZ koalíciós megállapodás

A Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt szakpolitikusai áttekintették a kormányprogramot, a konvergencia-programot, a kormányzás eddigi eredményeit és a közösen elhatározott reformok folytatásával kapcsolatos teendőket. Az egyeztetések során a reformok szélesítése és mélyítése mellett döntöttek, és ezért a koalíciós megállapodást jelen 3. számú mellékletettel kiegészítik, az alábbiak szerint:

3. Szociális szolgáltatások 
A felek egyetértőleg kijelentik, hogy a kialakult ellátórendszer értékeit megőrizve szükségessé vált a szociális szolgáltatások megújítása. Ahhoz, hogy átlátható, ellenőrizhető, a valós és elismert szükségletek alapján fejleszthetővé váljon a szociális szolgáltatások rendszere, paradigmaváltásra van szükség. Ennek elengedhetetlen eszköze a szükségletalapú szolgáltatásfejlesztés, a rászorultság alapú hozzáférés, a források ellenőrzött felhasználása, és a megfelelő tervezés.

A források belső átrendezésével a szociális területen is elmozdulunk a progresszív ellátás bevezetésének irányába. E törekvésnek megfelelően, a térségi ellátásszervezés eszközeivel korlátozzuk a legmagasabb, legköltségesebb szinteken (a bentlakásos intézményekbe) való belépés lehetőségét, ugyanakkor a források átcsoportosításával tágítjuk az alacsonyabb szintű kapacitásokat, mindenekelőtt a jelzőrendszeres házi gondozás, a támogató szolgálatok és közösségi pszichiátriai ellátások, az utcai szociális munka és a házi gondozás, valamint a szociális étkeztetés hozzáférési lehetőségeit.

A jelenlegi, szinte kizárólagosan közpénzből finanszírozott, közszolgálati jellegű ápolási-gondozási szolgáltatási körben megnyitjuk a fogyasztókat kellő eréllyel védő, szabályozott piac lehetőségeit, mindenekelőtt a non-profit szervezetek és a szociális gazdaság szereplői számára. Ezen a piacokon az is tisztes, szabályozott formában vásárolhat magának szolgáltatást, aki úgy ítéli meg, hogy minderre szüksége és lehetősége is van, ugyanakkor a megfelelő állami szerv nem találta jogosultnak arra, hogy közszolgálati keretekben kapjon ellátást.

A szociális támogatások szabályozási módosításai során következetesen arra törekszünk, hogy a megfelelő eszközök megválasztásával a támogatások szisztematikusan nagyobb mértékben jussanak oda, ahol nincsen, vagy nagyon alacsony a jövedelem, mint a hasonló helyzetű, magasabb jövedelműekhez (“rászorultsági elv”). E cél érdekében megvizsgáljuk, és szükség szerint alkalmazzuk az adóigazgatás eszközeinek alkalmazását a támogatási mértékek kalibrálásában (pl. adóalapot növelő szociális támogatások bevezetésével). Az ápolási-gondozási szolgáltatások döntő célja az, hogy az önmaguk ellátására saját erőből képtelen emberek számára maximálisan biztosítsák az önálló, autonóm életvitel lehetőségét.

Ennek megfelelően ilyen szolgáltatást csak az önmaguk ellátására képtelen személyek számára kell biztosítani (másnak nem), és tőlük anyagi lehetőségeik arányában térítési díjat, a költségekhez való hozzájárulást lehet elvárni.

Konkrét cselekvés: Új szociális törvény elfogadása

Határidő: 2008. tavaszi ülésszak (elfogadás)

Felelős: SZMM; (a politikai egyeztetésért felelős: Horn Gábor SZDSZ – Kiss Péter MSZP)

A koalíciós pártok között további egyeztetést és 2007. december 31-ig kormánydöntést igényel: a 
szociális rendszerek (ennek részeként egyes tömegközlekedési kedvezmények és családtámogatási formák) rászorultságelvű teljes körű átalakítása. 

 

Budapest, 2007. július 1.