Miskolc és környéke összefogott

A Szimbiózis Alapítvány – Szilágyi Gizella Miskolc Megyei Jogú Város Ifjúsági, Idősügyi és családpolitikai bizottsága elnökének bíztatására – 2003. január 29-én összehívott egy, a miskolci fogyatékos személyek élethelyzetét érintő tanácskozást. 

 

A novemberi, Miskolc városában élő fogyatékos személyek életét érintő kiállításunk kapcsán tapasztaltuk, hogy sok intézet, szervezet van, amely – közvetlenül vagy valamilyen formában (pl. részfeladatként) – érintett a városban lévő fogyatékos személyek ellátásában, képviseletében. Csakhogy a legtöbb esetben alig-alig tudunk egymásról. Sőt, sok esetben még a szakmai partnerek létezésének ténye is ismeretlen. Talán találó példa rá, hogy az előbb említett kiállításunk szervezésekor innen-onnan összekutatott, összefésült címlistánk 35 körül volt, a mostani találkozás szervezésekor már 64 helyre küldtünk meghívót, s a tanácskozás után már 70 körül jár a címlista. 

 

A tanácskozásnak nem akármilyen tétje volt. Célunk – egymás megismerésén túl – egy városi fogyatékosügyet érintő hiánytérkép, problémalista összeállítása volt, amely az áprilisi közgyűlés elé kerűl. Továbbá adatbázis készítését terveztük, amelyhez adatlapokat küldtünk ki, valamint tervként szerepelt egy, a partnerség kapcsán érinteni kívánt, közös munkacsoport megteremtésének lehetősége. 

 

A valóság a tervezett programot kissé átalakította. Elsőként említem azt az örömteli tényt, hogy ötven érintett intézet, szervezet képviselője jelent meg – ami azon túl, hogy kifejezte az ügy fontosságát, rádöbbentett bennünket arra, hogy milyen sokrétű és komplex (probléma)-halmaz a városi fogyatékos űgy. Szemelgetve: korai fejlesztés, oktatás (alapoktatás, szakmai, speciális stb., integráli, szegregált formák) terápiás központok, szakember, szülő, nevelőszülő-képzés, felsőoktatás, szakmai szolgáltatások, gyermek- és családvédelem; szociális intézetek: nappali, bentlakásos, átmeneti, klubok, foglakoztatás, érdekvédelem stb. Második napirenden kívűli pontként érkezett Szilágyi Gizella felkérése, felajánlása, mely szerint a Városi szociális bizottságban helyet kapna egy állandó meghívott személy, tanácskozási joggal, aki a helyi fogyatékosűgyet képviselné. Ezzel reálissá vált az a megálmodott perspektíva, hogy esélyűnk legyen közvetlenűl is befolyásolni a rólunk-értűnk hozott döntéseket. 

 

Mindezek alapján előtérbe került a kb. két éve létrejött Civil Műhelyen belüli Szociális Szakmai Műhely eddigi léte, tevékenysége. Reakcióként, egyhangú szavazással megalakult a Fogyatékos Szakmai Műhely. Sajátossága, hogy a civilek és intézetek a partnerség kiemelt fontosságát felismerve egyűtt kívánnak ebben részt venni. Az ötven alapító szervezet óriási, komoly háttérbázist képvisel, gyakorlatilag lefedve a város teljes fogyatékos társadalmát. Ha utána gondolunk: hivatalosan 10 500 fogyatékkal élő van városunkban, s ha csak egy szűlővel, nagyszűlővel, szakemberrel számolunk, akkor az érintettek a város több mint 10, de akár 15%-át is kiteszik. A Fogyatékos szakmai műhelyben összekovácsolódni készűlő erő egy számottevő, asztalról le nem söpörhető tényező lehet. (Pl. ha egy tag kérését a Fogyatékos szakmai műhely is képviseli, akár ötven aláírással, pecséttel megtámogatva, a döntéshozóknak igencsak mérlegelnűik kell döntésűket.) 

 

A további, gyakorlati teendők a február 26-ai tanácskozáson fognak megszületni. 

 

Ekkor lesz a delegált személy kiválasztása, mandátumának (hatáskörétől a számonkéréséig) tisztázása, továbbá a Fogyatékos Szakmai Műhely és a Civil Fórum kapcsolati formájának kialakítása is. Ez alkalommal történik a hiánytérkép megalkotása is, előzetes koncepció szerint négy munkaszekcióban: oktatás, szociális szolgáltatás, foglakoztatás, érdekvédelem. 

 

A Fogyatékos szakmai műhely tartalommal való feltöltése közös ügyünk. Ne szalasszuk el az elöttünk álló lehetőséget! 

Kérek minden eddigi résztvevőt és érdeklődő leendő tagot, vegyen részt a február 26-ai tanácskozáson. A képviselet és hiánytérkép megalkotása természetesen folyamatos aktualizálást kíván, de nekűnk most van lehetőségűnk ezt letenni az asztalra! 

 

A fogyatékos embertársunkról alkotott szakmai szemléletünk nem ragadhat le egy-egy részterületnél. A közösen létrehozott szakmai műhely élő példája annak, hogy városunkban lévő szakmai munka kellő odafigyeléssel és felelősséggel hordozza a Fogyatékos társadalom problémáját, és képes a cél érdekében további erőforrásokat kiaknázni. 

 

Köszönöm minden kedves résztvevőnek aktív munkáját, és kitartást kívánok a számos elhangzott terv megvalósításához is. Ezúton szeretném megköszönni Szilágyi Gizella lelkes közreműködését, a fogyatékosügy iránt tanútsított elkötelezettségét, és F. Nagy Zsuzsárvak, az Ökológiai Intézet munkatársának közreműködését a tanácskozás levezetésében, valamint biztatását és építő jellegű javaslatait. 

 

Jakubinyi László 
házigazda, Szimbiózis Alapízvány

 

(Reményeink szerint következő számunkban beszámolhatunk, hogy mire jutottak a miskolciak és a környékén élők. Hasonló kezdeményezésekről örömmel adunk hírt máskor is – a szerk. )