Mire számíthatunk az Európai Unióban?

Akinek a családjában fogyatékkal élő ember van, az arra kíváncsi, hogy mire számíthatnak a fogyatékos emberek az Európai Unióban. Az Európai Tájékoztatási Központ néhány fontosabb kérdésre választ adott.

 

Törvényileg tiltott-e az Európai Unióban a fogyatékkal élők diszkriminációja?

Igen. Az erre vonatkozó, az oktatás és foglalkoztatás terén egyenlő elbánásra vonatkozó törvényt 2000 novemberében fogadták el, és 2003 decemberében lép életbe. A törvény a közvetlen és közvetett diszkriminációra is kitér, illetve foglalkozik az egyéb, nem testi/szellemi fogyatékosság alapján való diszkrimináció kérdésére is. Ha valaki úgy érzi, hogy fogyatékos volta miatt szenved megkülönböztetést, jogorvoslatot kérhet munkaadójával szemben; és ilyenkor a munkáltatónak kell bizonyítania. A törvény azokat is védi, akik áldozattá válásuk ellen szeretnének törvényes védelmet kérni. A munkahelyen/iskolán kívüli diszkrimináció kérdéseivel ez a törvény nem foglalkozik.

 

Köteles-e a munkaadó úgy átalakítani munkahelyet, hogy fogyatékos dolgozókat is alkalmazhasson?

A munkaadóknak – addig a határig, amíg ez aránytalanul nagy terhet nem jelent a cégnek – meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos emberek is bejuthassanak a munkahelyre, dolgozhassanak, esélyük legyen a munkahelyi előmenetelre, illetve szakmai továbbképzésen vehessenek részt. Hatékony gyakorlati lépéseket kell tenni azért, hogy a munkahelyet az adott fogyatékosság jellegéhez igazítsák, főleg a helyiségek és berendezések, munkaidő-beosztás, feladatmegosztás és képzés tekintetében.

 

Speciális iskolába kell-e járniuk a fogyatékos gyerekeknek?

Csak ha a szüleik úgy akarják. Az EU tagállamai egállapodtak, hogy nagyobb erőfeszítéseket tesznek azért, hogy bevonják a fogyatékos diákokat a fő oktatási formákba, illetve elősegítsék iskolai integrációjukat. A speciális iskolákban és képzőközpontokban folyó munkát a fő oktatási rendszerek kiegészítésének tekintik, ahol figyelembe kell venni az egyes érintett gyerek, fiatal és szüleik egyéni igényeit.

 

Vannak-e az EU-ban standardok arra nézve, hogy a tömegközlekedési eszközöket elérhetővé kell tenni a fogyatékos embereknek?

Éppen most áll parlamenti elfogadás alatt az az európai uniós törvény, amelyik kötelezővé tenné, hogy a városi területeken üzembe állított minden új buszra fel lehessen jutni lépcső nélkül, tehát a mozgáskorlátozottaknak és kerekesszék-használóknak is, rámpa vagy lift segítségével, hacsak nem olyan a helyi utcák kialakítása, hogy a járda szintjével egy magasságban van a busz padlója.

 

Van-e az EU-nak programja a diszkrimináció ellen?

Igen. 2001-ben kezdődött meg a Diszkriminációellenes akcióprogram, melynek célja, hogy elemezze a hátrányos megkülönböztetést, azt megelőzze, illetve tudatosítsa a közvéleményben a probléma meglétét. A 2006-ig tartó programhoz az új belépők csatlakozását is várják.

(Forrás: weborvos)