Mi a közérdekű igényérvényesítés?

A közérdekű igényérvényesítés – actio popularis – régi jogintézmény, mely arra szolgál, hogy valamely, egy súlyos, sokakat érintő jogsértés esetén nem az egyes érintettek indítanak eljárást, hanem egy, a közös érdek képviseletét felvállaló személy vagy szervezet jár el helyettük, nevükben. Az eljárás eredménye minden érintettre, veszélyeztetettre kihat. Az actio popularis intézménye klasszikus fegyvernek számít a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem terén elkövetett jogsértések ellen, amely területeken egy-egy sérelmes intézkedésnek általában sok, meghatározhatatlan számú kárvallottja van. A magyar jogban sem újdonság ez az eljárási forma, a fogyatékosság alapján való diszkrimináció eseteire a jogszabály már majdnem 10 éve biztosítja a lehetőséget érdekvédelmi szervezeteknek a bíróság előtti közérdekű perindításra. Az Ebktv. 2007-től nagyban kiterjesztette a közérdekű igényérvényesítés lehetőségét.