Levél a miniszternek

Az alábbiakban azt a levelet olvashatják, amelyet az AÉE elnöke, Faragó Ferenc és alelnöke, az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagja, dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika írt dr. Kóka János miniszter úrnak (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium). Lapzártánkig a levélre még nem érkezett válasz. 

Örömmel értesültünk arról, hogy a közösségi közlekedés kedvezményrendszeréről a fogyatékossággal élő emberek szervezeteivel történt megbeszélés eredményesen zárult, és lehetőség nyílik a kísérő és a fogyatékos személyek esetében is a 100, illetve 90%-os kedvezményekre. 

Ugyanakkor sajnálattal vettük tudomásul, hogy a megbeszélésről, az azt megelőző egyeztetésekről csak a GKM honlapjáról szereztünk tudomást, holott az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 2003 óta önálló képviseleti joggal rendelkezik az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban, tekintettel arra, hogy 2003 óta az autizmus önálló fogyatékossági ágként került meghatározásra a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi. XXVI. törvényben. 

Az egyesület igen nehéz körülmények között, de nagy elkötelezettséggel és segítő szándékkal igyekszik képviselni közel 400 tagja és 41 tagszervezete, illetve az országban élő kb. 60 ezer autizmussal élő ember és családja érdekeit. Egyik jellemzője az autista embereknek – az autizmus sokszínűsége mellett -, hogy még enyhébb érintettségük esetén is szükségük van személyi segítőre, kísérőre. Ezért is lett volna igen fontos számunkra, hogy a megbeszéléseken az autista emberek szükségleteit is meg tudjuk jeleníteni, véleményünket el tudjuk mondani. 

Tekintettel arra, hogy a megbeszélések még folytatódnak, azzal a kéréssel fordulunk Miniszter Úrhoz, hogy a további megbeszélésekre szíveskedjen meghívni egyesületünk képviselőjét, annak érdekében, hogy a megbeszéléseken az autista emberek szükségletei is megfogalmazódjanak. 

Reményeink szerint aktív közreműködésünkkel és a rendelkezésünkre álló adatokkal hozzájárulhatunk az előkészítő munka sikeréhez.