Lesz nemzeti autizmus terv

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács novemberben több alkalommal is ülésezett. November 7-én Kelemen Balázs, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség főosztályvezető-helyettese tartott tájékoztatást az Új Magyarország fejlesztési terv két operatív programjáról: a Társadalmi megújulás operatív programról és a Társadalmi Infrastruktúra operatív programról. 

A Társadalmi megújulás operatív program (TAMOP) az Európai Szociális Alap forrásaival valósul meg, és az átváltástól függően kb. 930 milliárd Ft fejlesztési forrást tartalmaz. A terv célja az aktivitás növelése a humán erőforrások minőségének fejlesztésével. Hat specifikus célt állapít meg a terv: 

  1. a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása 
  2. az aktivitás területi különbségeinek kiegyenlítése 
  3. a változásokhoz való alkalmazkodás segítése 
  4. az egész életen át tartó tanulás ösztönzése 
  5. az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása 
  6. a társadalmi összetartozás erősítése és az esélyegyenlőség támogatása. 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programot (TIOP) az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. Ez annyiban különbözik az előző programtól, hogy itt inkább a fizikai fejlesztéseken van a hangsúly mintegy 520 milliárd forint felhasználásával. A program elsődleges célja a területi egyenlőtlenségek mérséklése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A második specifikus cél az oktatás, az egészségügy és a többi nagy szociális ellátórendszer reformjának a támogatása. 

November 24-én az Új Magyarország vidékfejlesztési programot Pásztori András miniszteri biztos ismertette. A program négy területen határozza meg a célokat: 

Versenyképesség, környezetvédelem, vidékfejlesztés, és a LEADER programok. 

Ez utóbbiak már az előző években is igen sikeresek voltak. Lényegük, hogy a vidéken élő vállalkozók, civil szervezetek és helyi önkormányzatok “akciócsoportokat” hoznak létre, amelyek kijelölik egy térség hosszú távon fenntartható fejlődésének irányvonalát. Ezek az akciócsoportok helyi szintű pályázatokat írnak ki állami támogatással. A LEADER program abban segít, hogy a vidéki újszerű, helyi sajátosságokhoz alkalmazkodó, egyedi ötletek megvalósulhassnak. Ezen túl kiváló lehetőséget biztosít a helyi természeti és kulturális örökség megóvására, a hagyományok fenntartására, a helyi jellegzetes termékek népszerűsítésére, piacainak bővítésére. 

Horizontális célként minden programban megjelenik az esélyegyenlőség, ugyanakkor minden alkalommal felmerült, hogy a civil szervezetek a pályázatokhoz szükséges előfinanszírozást valószínűleg nem tudják biztosítani. Elhangzott mint lehetőség a garanciaalapok, a hitelek elérhetősége, de konkrétumok hiányában és a pályázatok közelsége okán nagy kérdés: kik képesek ezeket igénybe venni? 

A 24-i ülésen a tanács tagjai egy hangúan megszavazták a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény módosítását. Lényeges új pontja a módosításnak, hogy a középület fogalmával szemben a közszolgáltatás fogalmat határozza meg az akadálymentesítési kötelezettség szempontjából, valamint hogy a hazai források mellett bevonja az európai uniós forrásokat is az esélyegyenlőség, az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulása érdekében. 

Autizmus Munkacsoport 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium keretén belül, az Európa Tanács Autizmus Bizottságának munkáját segítendő, a megalakult Autizmus munkacsoport 2006. november 16-án tartotta záró megbeszélését, tekintettel arra, hogy az Autizmus Bizottság, ahol Őszi Tamásné képviselte hazánkat, befejezte munkáját. (A kidolgozott irányelvekről az Autizmus Napján hallhattunk tájékoztatót Donata Vivanti asszonytól, a bizottság elnökétől.) 

A bizottság megállapodott abban, hogy az eddigi, közoktatásra koncentráló munkát ki kell terjeszteni a felnőttkorra, a foglalkoztatás kérdéseire, és keresik a lehetőséget a munka folytatására. A magyar munkacsoport – amelynek résztvevői neves autizmus szakemberek, valamint civil szervezetek képviselői voltak, egyesületünket pedig alelnökünk, dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika képviselte – egyetértettek abban, hogy a közös munkát tovább kell folytatni, hogy elkészüljön a Magyar nemzeti autizmus terv. Ennek kidolgozását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) Fogyatékosügyi és Rehabilitációs Főosztálya koordinálja. A munka az Autizmus Munkacsoport havonta magtartandó ülésein kezdődik 2007 januárjától. A terv elfogadtatására a döntéshozók, a szakemberek és a szülők körében előreláthatólag 2007 őszének végén kerülhet sor. Az Autizmus Bizottságban végzett munka eredményeként kiadványok megjelentetésére is sor kerül. 

Reméljük, hogy sikerül forrást teremteni a további megbeszélésekre és a nemzetközi munkában való részvételre. 

drszerika