Közhasznúsági beszámoló – 2001.

Az autisták érdekvédelmi egyesülete 2002. június 8-án megtartott közgyűlésén elfogadott közhasznúsági beszámoló az egyesület 2001. éves tevékenységéről.

 

 

  1. Információs centrum működtetése. 

 

Ügyviteli, pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása:

Egyesületünk az évek során sikeresen alakította ki székhelyének biztos, állandó elérhetőségét. Gyakorlatilag bármikor hívható telefonon, faxon, e-mailen, anyagai lehívhatók az internetről.

Számítógépes adatbázisunk segítségével gyakorlatilag minden érintettnek, érdeklődőnek korrekt, naprakész és szakszerű segítséget, tájékoztatást tudunk nyújtani.

 

  1. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szakminisztériumokkal és szakhatóságokkal:

 

Dr Szilágyiné dr. Erdős Erika alelnök 2001-ben felmérést végzett a tagság körében az autizmussal élők és családjaik szükségleteivel kapcsolatban. A részletes kiértékelést az Esőember c. folyóirat 2001. decemberi számában közzé tettük.

A 2000. november 11-ei küldöttértekezlet megbízásából az egyesület 2001-ben munkabizottságokat működtetett, melynek javaslatai alapján elsősorban a Fogyatékosügyi Civil Műhelyben történő jelenlétünkkel vettünk részt a törvények előkészítésében. (Pl. fogyatékosügyi törvény, gondnoksággal kapcsolatos törvény stb.) A munkában segítséget kaptunk az egyesület szakmai hátterét biztosító Szakmai munkacsoporttól is, amelynek működési költségeit finanszíroztuk. 

  1. Szülőtréning:

 

  1. februárjától egy gyógypedagógus (Kendercsiné Gálfi Anikó) és egy pszichopedagógus (Pénzes Eszter) közreműködésével, valamint elnökünk, Faragó Ferenc és a Budapest XIV. kerületi Benedek Elek Általános Iskola segítségével rendszeres tréningeket ill. szupervíziókat tartottunk autista gyermeket nevelő szülők számára. 

A résztvevők száma tréningenként változó volt ugyan, de átlagosan 11 egyenként 3-4 órás tréningen 20-25 szülő mindig jelen volt, többségük minden egyes tréningen részt vett. 

  1. Gyermekfelügyelet:

 

A Szülőtréningek alatt gyermekfelügyeletet is biztosítottunk, alkalmanként átlagban 5 autista gyermek valamint testvéreinek felügyeletét tudtuk megoldani. Ezt a szolgáltatást a jövőben a mindennapokra is szeretnénk kiterjeszteni, ezért másik alelnökünk, Löfflerné Orbán Györgyi munkája révén folyamatban van a Kézenfogva Alapítvánnyal történő együttműködés keretében a szolgálat iránti tényleges igény felmérése; anyagi forrás felkutatása (pályázatok, stb.); diszpécserszolgálat és a működés beindítása. 

  1. Tájékoztatási és ismeretterjesztő feladatok, kiadványok gondozása:

 

Ismeretterjesztő plakát terjesztése védőnői hálózatban. 2001-ben igény szerinti mennyiségben postáztuk ismeretterjesztő plakátunkat valamennyi megyei vezető védőnőhöz (Budapest valamint 19 megye). A kiküldött mennyiség 4500 db. A plakátok mellé ismeretterjesztő, és az egyesület szolgáltatásait bemutató prospektusunkat is elküldtük, szintén 4500 db-ot. A havonta megjelenő Hírlevél szerkesztése és terjesztése. Autista Info 2000 szakemberek által történő felülvizsgálata, következő kiadás előkészítése folyamatos volt 2001-ben. Anyagi forrás hiányában a füzetet egyelőre nem tudtuk kiadni, pedig az első 1000 darab fél év alatt elfogyott, és érdeklődés mutatkozik sok helyről. Az Esőember c. kiadványunk 2001-ben jubileumi ötödik évfolyamát élte meg, mely az interneten is olvasható. Honlapunk címe: www.esoember.hu ezt az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtára online folyóiratként, 2001. szept. 24-én felvette elektronikus folyóirat gyűjteményébe. Címe:www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/efolyir

 

2001-ben a Fogyatékosok Esélye Köralapítvány kiadványokra kiirt pályázatán az Esőember kiadásának 2001. szeptemberétől 2002. december 31-ig szóló támogatására 590 eFt-ot nyertünk. 

  1. Szakmai napok, rendezvények, konferenciák:

 

Küldötteink részt vettek az ÉTA 1. Családokat Segítő Konferenciáján (2001. március 1-2.)

Csak néhány ezek közül: Az ÉTA Országos Szövetséggel közösen bemutató előadást szerveztünk Lénárt András bábművész műsorából a szövetség székházában (2001. március 23.) Az előadásra az egyesület tagjain kívül meghívtuk a XV. kerület polgármesterét, Hajdu Lászlót és néhány, a fogyatékosok fejlesztésével, szakképzésével foglalkozó intézmény vezetőjét. Távolabbi célunk egy, a fogyatékosoknak indítandó előadássorozat. Remélhetőleg 2002-ben sikerül pénzt kapnunk a sorozat beindításához. 

 

Szakmai munkacsoportunk éves szakmai napját 2001-ben szeptember 22-én rendezte. Témája volt: Lakóotthonok alapítása, szervezése, működtetése autista fiatalok számára. Előadók a már működő (vidéki) autista házak, lakóotthonok vezetői, szakemberei voltak. (Regisztrált résztvevők száma 74 fő volt, vendégként kb. még 20-25 főt számoltunk meg.)

 

Támogattuk az integrált neveléssel foglalkozó intézmények VIII. országos találkozóját (Csepel, 2001. október 17-18.) azzal, hogy a szervezők állal kiadott Integráció és autizmus c. kiadvány költségeihez hozzájárultunk. 

 

A Korai fejlesztők VI. Országos Konferenciájára (Pécs, 2001. november 9-10.) egyesületünk anyagi támogatásával két szakembert delegáltunk.

 

Az Autista Segítő Központtal másodszor szerveztük meg közösen az Autista szülőegyesületek és alapítványok országos küldöttértekezletét (Budapest, 2001. november 10.), melyre az érintett szaktárcáktól (OM, SZCSM ill. OFT, valamint EÜM) érkeztek vendégek.

 

Szakmai munkacsoportunk egy tagjának nemzetközi konferenciára történő kiutazását támogattuk. (Barcelona, 2001. noventber 23-25.) Az eseményekről készült beszámolókat Esőember folyóiratunkban rendszeresen közzé tettük. 

  1. Táboroztatás:

 

Évek óta hagyományos szolgáltatásunk nyári táborok szervezése, támogatása. Az egyesület 2001-ben egy tagszervezete, az Esőemberek Dunaújvárosi Szüleinek Egyesülete táborát támogatta. (38 fő, Orfű, 2001. július 1-8.)

 

Saját szervezésben a Szakmai munkacsoport Girincsen nyaraltatott 18 autista gyermeket (2001. július 21-29.) A költségek fedezetét saját forráson kívül a főváros oktatási ügyosztályától, valamint az ISM-en keresztül a Mobilitás Közép-magyarországi RIT-től pályázaton nyert támogatásból biztosítottuk. 

 

 

Faragó Ferenc elnök,  
Kocsis Alajos ügyvzető titkár

 

 

A tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokat is tartalmazó beszámoló teljes szövegét, valamint a 2001. évi mérleg és eredmény-levezetés másolatát kérésre készséggel postázzuk. A közgyűlés jegyzőkönyvébe az egyesület székelyén – előzetes időpont egyeztetés után – bárki betekinthet.